woensdag , 24 april 2024
Platform Nederlandse Luchtvaart

Platform Nederlandse Luchtvaart staakt haar activiteiten

Platform Nederlandse Luchtvaart staakt haar activiteiten. Het PNLheeft per 1 januari 2014 haar activiteiten moeten staken en daarmee is een einde gekomen aan de stichting die 15 jaar lang beleidsmakers, politici en journalisten helder en deskundig informeerde over de luchtvaartsector.

Onvoldoende financiële middelen zijn de oorzaak geweest voor het bestuur en directie om de activiteiten te beëindigen. PNL stond voor een sector die op het wereldtoneel een voorbeeldfunctie vervulde, wat te danken is aan Nederlands ondernemerschap.

Het Platform Nederlandse Luchtvaart ontwikkelde in 2013 maar liefst 16 factsheets !