woensdag , 29 mei 2024
Texel Fly-In EHTX

Doorbraak wetgeving fly-ins

De KNVvL is geruime tijd in gesprek met de overheid voor het aanpassen van de wetgeving ten behoeve van het organiseren van fly-ins. 

Het is nu niet mogelijk een fly-in te organiseren buiten aangewezen luchthavens, terwijl dat voorheen wel mogelijk was. Het gaat hierbij om eenvoudige luchtvaartevenementen, bijvoorbeeld voor een gezellig samenkomen van piloten ter opluistering van een dorpsfeest of andere gelegenheid. De enige mogelijkheid dit toch te organiseren voor vliegtuigen boven 470 kg is het aanvragen van een luchtvaartvertoning, of te wel een aerobatics show. De eisen die gesteld worden aan deze vergunning staan echter niet in verhouding met de aard van het evenement.

Het ministerie het verzoek van de KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart) in overweging genomen en heeft bepaald dat tug-ontheffingen voor fly-ins mogelijk moeten zijn en dat de huidige vergunning voor een luchtvaartvertoning te zwaar is voor een fly-in. Als oplossing wordt gekozen voor het aanpassen van de Regeling Luchtvaartvertoningen, waarbij een apart hoofdstuk wordt opgenomen voor ‘luchtvaartvertoningen op de grond’.

Het vergt echter enige tijd voordat regelgeving formeel is aangepast en gepubliceerd in de Staatscourant, rekening houdende met interne procedures van het ministerie. De verwachting is daarom dat gewijzigde regeling in september/oktober gereed is.