zaterdag , 18 mei 2024
Paramotor vliegen

Doorbraak in overleg paramotor vliegen

Woerden, 27 juni – Doorbraak in overleg paramotor vliegen. De afgelopen weken is het overleg, dat meer dan vier jaar geduurd heeft in een stroomversnelling geraakt. Dit heeft geresulteerd in een goede passende oplossing voor het opstijg- en landingsprobleem van paramotorvliegers.Op 24 juni 2014 heeft de staatssecretaris van I&M een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin haar voornemen paramotorvliegers een beperkte vrijstelling onder voorwaarden te verlenen (vergelijkbaar met vrije ballonnen, zeilvliegtuigen en schermzweeftoestellen).

Wat houdt de beslissing praktisch gezien in?

 Nieuwe regelgeving
1. Paramotors worden vrijgesteld van de verplichting een luchthavenregeling te hebben.
2. De RVGLT (regeling waarin de terrein eisen staan) blijft gelden.
3. Aan de vrijstelling wordt de voorwaarde verbonden dat de gebruiker beschikt over een “verklaring van geen bezwaar van de burgemeester” uit oogpunt van openbare orde en veiligheid.
4. Het voorstel is de nieuwe regelgeving bij het begin van het vliegseizoen 2015 geïmplementeerd te hebben.
5. Na drie jaar zal een evaluatie plaatsvinden.

Voor paramotorvliegers
1. Als een locatie voldoet aan de RVGLT, niet in een Natura 2000 gebied, etc. ligt en de eigenaar van het terrein toestemming geeft dan is slechts nog een “verklaring van geen bezwaar i.v.m. de openbare orde en veiligheid” van de burgemeester van de betreffende gemeente nodig.
2. Er is geen meldingsplicht voor- of achteraf meer.
3. Er is geen restrictie aan het aantal dagen of vluchten.
4. Een luchthavenregeling hoeft dus niet meer aangevraagd te worden. Dit geldt ook voor een TUG.

 Ten op zichtte van de huidige situatie is dit een enorme sprong voorwaarts!

Begeleiding vanuit de KNVvL sector paramotor
Op www.paramotorweb.nl zal een aparte pagina komen met informatie over de verworven “vrijstelling onder voorwaarden”.
Tevens zal informatie gepubliceerd worden hoe de verklaring van geen bezwaar aangevraagd moet worden.

“Vrijheid en Verantwoordelijkheid”

De verworven vrijheid brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee.
 Op de site (www.paramotorweb.nl) zal hier extra aandacht aan besteed worden.

Dank
In ruim vier jaar tijd is erg heel veel werk verzet. 
Het belang van een sterke belangenvereniging (KNVvL), die altijd blijft geloven in een goed eindresultaat was hierin heel belangrijk.

Link:
KNVvL sector Paramotorvliegen