Home / Nieuws / Samenwerking AOPA en NVAV

Samenwerking AOPA en NVAV

In het kader van het bundelen van krachten hebben de voorzitters van AOPA en de NVAV (Nederlandse Vereniging van Amateur Vliegtuigbouwers) op 7 december j.l. een verkennend gesprek gevoerd.

De NVAV is een vereniging met 250 leden. Binnen de NVAV is veel expertise aanwezig op het gebied van techniek, onderhoud en wet- en regelgeving. Het is de bedoeling de – binnen de beide verenigingen – aanwezige expertise in kaart te brengen en deze in het belang van de General Aviation in te zetten. Soortgelijke afspraken heeft AOPA eerder dit jaar gemaakt met NACA (Netherlands Association Commercial Aviation). Met NACA worden momenteel gesprekken gevoerd over het inrichten van een gezamenlijke support organisatie (secretariaat).

Links:
AOPA-NL
NVAV