vrijdag , 21 juni 2024

Renovatie start- en landingsbaan Vliegbasis Eindhoven

Eindhoven,  21 januari 2016 – Het Rijksvastgoedbedrijf heeft BAM Infra geselecteerd voor de renovatie van de start- en landingsbaan van Vliegbasis Eindhoven. Van maandag 30 mei tot donderdag 16 juni werkt het bedrijf 24 uur per dag aan de vernieuwing van de baan en is er geen vliegverkeer mogelijk. De baan wordt gebruikt door Defensie en Eindhoven Airport. De aanneemsom bedraagt 10,7 miljoen euro.

Het asfalt van de huidige baan is twaalf jaar oud en aan vervanging toe. Ook komen er ongeveer 100 verlichte borden met aanwijzingen voor de vliegers. De voorbereidende werkzaamheden starten medio mei, op 16 juli zijn alle werkzaamheden afgerond. Het vliegverkeer wordt al een maand eerder, op donderdag 16 juni weer hervat. Door 18 dagen lang 24 uur per dag door te werken, kan de sluiting van het vliegveld worden beperkt. De hinder voor bedrijven op en rond de luchthaven, luchtvaartmaatschappijen en voor reizigers is dus zo kort mogelijk.

Zoals altijd bij grondwerkzaamheden in de regio Eindhoven, wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Als die worden gevonden, zorgt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie voor het ruimen.

Optimale grip
Op de nieuwe baan komt circa 30.000 ton asfalt. Om aan de hoge kwaliteitseisen voor het asfalt te voldoen, worden voor de deklaag gelijktijdig negen asfaltmachines ingezet. Door het asfalt in één stroom op de 45 meter brede en 3 kilometer lange start- en landingsbaan aan te brengen, ontstaan er geen naden. Op de asfaltdeklaag komt een antiskidlaag; dat is een stroeve laag met groot waterbergend vermogen die voor optimale grip voor de vliegtuigen zorgt en de levensduur van de baan verlengt.