woensdag , 24 april 2024
AIS flight academy

AIS Flight Academy erkend als HO opleidingsinstelling

Lelystad Airport, 5 maart 2016 – AIS Flight Academy meldt ons dat zij onlangs een erkenning hebben gekregen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze erkenning is verleend omdat de vliegschool voldoet aan de regels van de overheid die zijn vastgelegd in de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs.

Alvorens deze erkenning kon worden verleend heeft de DUO een grondig onderzoek verricht naar de kwaliteit van het onderwijs bij de AIS Flight Academy.

Met de verkregen erkenning mag de vliegschool nu wereldwijd piloten opleiden. AIS Flight Academy is thans ingeschreven in het register van de DUO en erkend als Hoger Onderwijs instelling voor internationale studenten.

Links:
www.internationalstudy.nl/institutions
www.aisflightacademy.com

AIS flight academy