woensdag , 24 april 2024
Vliegveld Twente

Vliegtuigontmanteling en upcycling op vliegbasis Twente

Teuge / Enschede, 14 maart 2016 – Aeronextlife en International Aviation Support gaan samenwerken op Technology Base Twente. Aan Aeronextlife is op 20 januari jongstleden de vergunning verleend om haar activiteiten in vliegtuigontmanteling en upcycling te starten in 2 bestaande hangars op de voormalige vliegbasis Twenthe.

International Aviation Support (IAS) participeert als aandeelhouder in Aeronextlife Twente B.V., waardoor operationele en commerciële activiteiten gezamenlijk kunnen worden uitgewerkt en waarmee de locatie optimaal kan worden benut. IAS is in het bezit van een EASA Part-145 vliegtuigonderhouds- en Part-M CAMO erkenning en brengt tientallen jaren ervaring in vliegtuigonderhoud en technisch management met zich mee. Ze kan met een locatie in Twente, naast de bestaande locaties in Teuge en Lelystad, samen met de activiteiten van Aeronextlife haar erkenning verder uitbreiden in de commerciële luchtvaart.

Martijn Bras, CEO van International Aviation Support:
“Het op een correcte, efficiënte en milieuvriendelijke wijze demonteren en re/upcyclen van commerciële vliegtuigen zal een steeds belangrijkere uitdaging worden. Met de introductie van nieuwe toestellen die sneller, zuiniger en goedkoper worden, bovenop het natuurlijke verloop, zal de vraag naar deze diensten sterk gaan toenemen. Aeronextlife voorziet in deze behoefte en met de locatie op Technology Base Twente zijn we bijzonder gelukkig met dit partnership. Het past ook zeer goed in de strategie en ambities van International Aviation Support.”

Aeronextlife en International Aviation Support werken komende weken aan een nadere uitwerking van de samenwerking zodat, in samenspraak met ADT, eventueel gewenste aanpassingen aan de faciliteiten nog voor aanvang van de verbouwing van de hangars kunnen worden ingepast. Momenteel zijn de gesprekken met de potentiële investeerders in volle gang en naar verwachting zal de operatie van Aeronextlife direct na de zomer van 2016 van start gaan.

Links:
– www.interaviationsupport.nl
– www.technologybasetwente.nl
– www.aeronextlife.com