donderdag , 13 juni 2024
Lelystad Airport

Uitbreiding van Lelystad Airport mag doorgaan

Den Haag, 18 januari 2017 – De uitbreiding van Lelystad Airport mag doorgaan, zo blijkt woensdag uit een uitspraak van de Raad van State.  De bezwaren tegen het bestemmingsplan van de gemeente Lelystad zijn ongegrond verklaard, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de start- en landingsbaan te verlengen van 1.250 meter naar 2.700 meter en te verbreden van 30 meter naar 45 meter. Hiermee wordt de luchthaven geschikt gemaakt voor vliegtuigen, zoals de Boeing 737 en de Airbus A320.

Twee akkerbouwers en de Vogelbescherming waren in beroep gegaan tegen de plannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij vonden dat omliggende natuurgebieden, en met name de kiekendieven die daar leven, gevaar zouden lopen.

Natura 2000
De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de gemeenteraad de zekerheid heeft verkregen dat de ‘natuurlijke kenmerken’ van de omliggende Natura 2000-gebieden niet zullen worden aangetast door de uitbreiding van de luchthaven. Er is voldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van de uitbreiding voor de vogels die in en rond deze gebieden aanwezig zijn. Uit die onderzoeken heeft de gemeenteraad kunnen concluderen dat de ‘instandhoudingsdoelen’ voor de bruine en blauwe kiekendieven in de Oostvaardersplassen door de uitbreiding niet in gevaar komen.

Er is geen hoger beroep meer mogelijk tegen de uitspraak van de Raad van State. Vanaf 2018 zou Lelystad rond de 2.000 vluchten gaan verwerken. Dit moet na vijf jaar oplopen naar 10.000 tot maximaal 45.000 vliegbewegingen in 2043.

Links:
– www.raadvanstate.nl/uitspraken
– www.lelystadairport.nl
– www.uitbreidinglelystadairport.nl