vrijdag , 12 april 2024

KLM jaarcijfers 2016 laten mooi resultaat zien

Amstelveen, 17 februari 2017 – KLM laat een mooi jaarresultaat zien over 2016. De bedrijfsresultaten gaan omhoog, de kosten omlaag, er is meer investeringsruimte en de klantenwaardering stijgt.

KLM’ers profiteren mee van deze resultaatverbetering met een aanzienlijke winstdeling. Maar KLM moet nu wel doorpakken. Als gevolg van de lagere brandstofprijzen en overcapaciteit dalen de ticketprijzen. Daarnaast blijft de concurrentie onverminderd sterk. Onze positie ten opzichte van andere luchtvaartmaatschappijen loopt nog achter, zowel op kostenniveau als op marge. Om te kunnen blijven groeien moeten we ook in 2017 volgens plan onze productiviteit verder verhogen en onze kosten verder verlagen. Zo kunnen we blijven investeren in lijn met onze doelstellingen en ambitie om de meest klantgerichte innovatieve en efficiënte Europese netwerk luchtvaartmaatschappij te worden.