zaterdag , 18 mei 2024

KLM dekt financieringsrisico van pilotenopleiding af

Amstelveen, 10 oktober 2017 – De KLM Flight Academy is erin geslaagd – met de hulp van KLM en de samenwerking met ABN AMRO bank – om weer de mogelijkheid te bieden tot financiering van de opleiding aan de KLM Flight Academy, waarbij een oplossing is gevonden voor het financieringsrisico van de student. Dit is goed nieuws voor KLM en voor iedereen die graag verkeersvlieger wil worden.

In deze nieuwe constructie krijgen studenten van KLM Flight Academy de toezegging dat, wanneer ze binnen vijf jaar na de opleiding geen baan als vlieger bij KLM gevonden hebben, een garantiefonds de studieschuld bij de bank aflost. KLM en piloten zetten deze nieuwe constructie op om te zorgen dat er voldoende instroom is van nieuwe verkeersvliegers. Dit jaar alleen al heeft KLM 143 afgestudeerde studenten van de KLM Flight Academy aangenomen.

Sinds september 2016 was het niet meer mogelijk om bij een bank de kosten voor de pilotenopleiding te financieren. Na intensieve gesprekken tussen KLM, KLM Flight Academy en ABN-AMRO is het nu gelukt om dit toch weer mogelijk te maken voor studenten van KLM Flight Academy.

John Hayward, directeur van KLM Flight Academy:
We vinden het belangrijk dat iedereen met talent en ambitie verkeersvlieger kan worden, ongeacht de financiële draagkracht van ouders of familie. Wij zijn zeer content dat dit nu mogelijk is.

Willem Schmid, vice-voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers:
Wij zijn bijzonder tevreden over de nieuwe opzet van de KLM Flight Academy. De toekomst van één van ’s werelds beste vliegopleidingen is nu verzekerd. Het financiële risico als men geen baan in een KLM-cockpit krijgt aangeboden, komt niet meer bij de student te liggen.

Piloot worden?
KLM geeft de voorkeur aan afgestudeerden van de KLM Flight Academy, aangezien het een Nederlandse, hoogwaardige school is met een lange geschiedenis in het opleiden van goede verkeersvliegers. Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden. KLM Flight Academy streeft ernaar om de eerstvolgende klas in november van start te laten gaan. Dit jaar zijn er al twee klassen gestart.

Link:
– www.pilootworden.nl