woensdag , 29 mei 2024
Drone

Dronepiloten beperkt door regelgeving

Professioneel opererende dronepiloten lopen in de praktijk tegen teveel beperkingen aan, blijkt uit een enquête die dronewatch.nl onlangs uitvoerde onder ruim honderd ROC-light vergunninghouders. Daardoor leidt de sector economische schade en wordt illegaal vliegen in de hand gewerkt. Dronewatch pleit daarom tijdens een rondetafelgesprek over drones, dat op 8 maart in de Tweede Kamer plaatsvindt, voor een verruiming van de mogelijkheden voor deze beroepsgroep.

Teveel beperkingen
In Nederland zijn er momenteel circa 550 bedrijven professioneel in de weer met drones, waarvan het grootste deel (tegen de 500) vliegt onder de zogenaamde minidrone-regeling. Deze regeling betreft het commercieel gebruik van drones tot 4 kg. Voornamelijk fotografen en videomakers maken gebruik van de regeling, maar in toenemende mate ook agrariërs, bedrijven die inspecties uitvoeren.

Het blijkt echter dat de beperkingen van de ROC-light vergunning in de praktijk voor problemen zorgt. 70% van de ondervraagden loopt regelmatig tegen de maximale vlieghoogte van 50 meter en maximale vliegafstand van 100 meter aan. Ook de bepaling dat men minstens 50 meter afstand moet aanhouden t.o.v. wegen en bebouwing en het verbod op vluchten boven industriegebieden en havengebieden beperkt ruim de helft van de respondenten.

‘Nee’ verkopen of illegaal vliegen
De beperkingen van het ROC-light leiden ertoe dat maar liefst 83% van de ondervraagden wel eens ‘nee’ moet verkopen tegenover een opdrachtgever. Schrikbarender is het feit dat maar liefst negen op de tien ondervraagden denken dat de huidige ROC-light beperkingen illegaal vliegen in de hand werken.

Volgens Wiebe de Jager van Dronewatch komt de conclusie dat de strenge regelgeving een rem zet op de sector dan ook niet als verrassing. “Slechts één op de twintig deelnemers zegt een financieel gezond bedrijf te kunnen bouwen op basis van het ROC-light. Investeren in het veel duurdere full ROC is voor de meesten geen optie. Viervijfde vindt zelfs dat er in Nederland in zijn algemeenheid geen gezonde dronesector mogelijk is met de huidige regelgeving.”

Aanbevelingen
Op basis van de onderzoeksresultaten zal Dronewatch tijdens het overleg met vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer pleiten om ROC-light vergunninghouders in de aanloop naar Europese regelgeving alvast de mogelijkheid te geven om tot 120 meter hoog te vliegen en de horizontale afstandsbeperking af te schaffen. Ook zal Dronewatch pleiten voor het wegnemen of minder restrictief maken van andere beperkingen. Daarnaast wil Dronewatch dat er een einde komt aan het uitvaardigen van droneverboden door lagere overheden en belangenorganisaties.

Wat het recreatief gebruik van drones betreft is Dronewatch geen voorstander van het opleggen van nieuwe beperkingen ten aanzien van vlieghoogte en -afstand, aangezien die amper handhaafbaar zijn en bovendien niet in lijn zijn met de aankomende Europese regelgeving. De Jager: “Beter is om te investeren in voorlichting, aangezien de meeste incidenten een gevolg zijn van onbekendheid met de regelgeving.”

Links:
Tweede Kamer – Rondetafelgesprek over drones (donderdag 8 maart 2018 van 14.00 to 18.00 uur)
Het rondetafelgesprek in de Thorbeckezaal is live te volgen in video of audio.