woensdag , 29 mei 2024

Analyse gevoelservaringen van de belevingsvlucht

Nijbroek piekte op woensdag (30mei j.l.) tijdens de belevingsvlucht van Luchthaven Lelystad. Sensornet.nl mat er in samenwerking met de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) een geluidsvolume van 59,4 dB(A). Dat was het hoogste van alle 19 meetplaatsen die Geluidsnet Lelystad inmiddels telt.

Tegelijkertijd gaven benieuwde burgers vanaf 200 mobiele apparaten 515 maal hun beleving van het vlieggeluid weer. Dat kon met de MoSART-app van SoundAppraisal. Tijdens de passage, sloeg de gemeten gevoelservaring om van kalm naar chaotisch.

MoSART geluidsbelevingen: rood = chaotisch, groen = kalm, geel = levendig, blauw = saai

Meten en beleven
Geluid is ingewikkelde materie waar Sensornet deskundig in is. Partner SoundAppraisal is expert in de beleving van geluid. Burgerrapportages bestreken een uitgebreid gebied, met nadruk op de stille Veluwe.

Psychologie

Uit analyse van de MoSART-data kwam naar voren dat het horen van het passage-effect van één enkel vliegtuig al groot en duidelijk is: het gaf in een kalme omgeving, een chaotische beleving. Bij frequente passage, zal de kalme omgeving, waarschijnlijk omslaan in een chaotische omgeving.

De vliegtuigpassage veranderde een plezierige en rustige (kalme) omgeving, tijdelijk in een onplezierige en drukke (=chaotische) omgeving

Uit analyse van de MoSART-data kwam naar voren dat het horen van het passage-effect van ÈÈn enkel vliegtuig al groot en duidelijk is: het gaf in een kalme omgeving, een chaotische beleving. Bij frequente passage, zal de kalme omgeving, waarschijnlijk omslaan in een chaotische omgeving.

Een incidentele verandering, wordt dan een structureel andere leefomgeving. Structurele, grote geluidsoverlast is schadelijk voor de gezondheid en de kwaliteit van leven.

Stichting Red de Veluwe kwam met het bericht dat de maximale waarden uit het MER bij een groot deel van de metingen werd overschreden.

Kloppen de piekniveau’s in het milieueffectrapport wel?
Stichting Red de Veluwe heeft de officiÎle geluidsmetingen van de belevingsvlucht vergeleken met de maximale geluidspieken in het MER van Lelystad Airport. Uit dat onderzoek blijkt dat bij vrijwel alle meetpunten het geluid ver boven de verwachte niveauís uitkomt. Op sommige plaatsen zelfs rond de 10 dB(A) meer.

Meer mensen en meer overlast van laagvliegroutes
We zien dat mensen recht onder laagvliegroutes meer geluid zullen ervaren dan het Ministerie verwacht. Het geluid draagt ook verder dan in het MER is beschreven. Op alle meetpunten overstijgt het geluid van de belevingsvlucht de maximale geluidsniveaus die in het MER staan genoemd. Van de 35 onderzochte metingen gaan er 34 flink over de maximale niveaus heen. Mensen zullen dus meer overlast ervaren en meer mensen zullen geluidsoverlast ervaren dan experts in het MER hebben voorspeld.

Onacceptabel
Bij de officiÎle meetpunten van het Ministerie in Otterloo, Hoenderloo en Klarenbeek is 8,9, 8,5 en 9,9 meer dB(A) gemeten dan het maximaal zou mogen zijn volgens het MER. In Park de Hoge Veluwe is 56 dB(A) gemeten terwijl daar met maximaal 47 dB(A) is gerekend. Het normale geluidsniveau in dit Nationaal Park is 30 dB(A). ìDit is volstrekt onacceptabelî, stelt Red de Veluwe. ìWe offeren de stilte in dit prachtige stuk natuur op aan nog meer luchtvaartgroei. En voor de hele Veluwe geldt dat het leefklimaat ernstig aangetast gaat worden.

Bron:
– www.geluidnieuws.nl
– www.stichtingreddeveluwe.nl
– www.sensornet.nl
– www.soundappraisal.eu
www.nsg.nl

Lees ook: Belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport vliegt 30 mei