vrijdag , 21 juni 2024

Première PAL-V in Midden-Oosten

Na de succesvolle introductie van het productiemodel van de PAL-V eerder dit jaar op de Geneva International Motor Show (GIMS), zal Koeweit de eer hebben om als eerste de PAL-V te presenteren. Op 12 november 2018 heeft PAL-V een openingsceremonie op de Nederlandse ambassade in Koeweit. Waar het wordt getoond aan de GCC VIP’s, het grote publiek en de pers.

Eerste keer buiten Europa
Het combineren van vliegen en rijden in één voertuig is de afgelopen honderd jaar een droom geweest. De vraag is niet langer, of een vliegende auto door de lucht “vaart”, maar wanneer. Sinds GIMS is de algemene belangstelling voor klanten van PAL-V Liberty door investeerders en media boven verwachting. Sommige autojournalisten definieerden de PAL-V Liberty als de meest haalbare vliegende auto. Het lijkt erop dat de wereld gretig afwacht op wie de eerste zal zijn die in de geschiedenis herinnerd wordt als de vliegende auto-pionier. Feit is dat PAL-V zijn laatste stappen van pre-productiecertificering afrond.

Mike Stekelenburg, hoofdingenieur van PAL-V:
Er zijn veel testen nodig om te bewijzen dat de PAL-V Liberty voldoet aan de voorschriften. We hebben er bewust voor gekozen om onze vliegende auto te ontwerpen, te engineeren en produceren met bewezen in plaats van onrijpe technologieën, in overeenstemming met de bestaande weg- en luchtregelgeving (EASA en FAA) .Deze aanpak richt zich op veiligheid en maakt een realistische en op handen zijnde productleveringsdatum mogelijk .

Dingemanse CEO van PAL-V:
Ik ben vereerd en trots op de uitnodiging van de Nederlandse ambassade in Koeweit om de PAL-V voor het eerst in het Midden-Oosten te introduceren. De afgelopen jaren hebben veel overheidsinstituten en particulieren in de regio bijzondere belangstelling getoond voor de mogelijkheden en voordelen van de PAL-V Liberty. Het opent de deur naar een nieuwe vorm van mobiliteit, waardoor een effectievere politie, grenscontrole, kustwacht en eerste hulp mogelijk worden.

Volgens Dingemanse is het potentieel in de GCC uitzonderlijk. Het is de perfecte regio om de veelzijdige inzet van de PAL-V Liberty te demonstreren. Nadat de volledige certificering in 2020 is verleend, zal PAL-V de sleutels van de PAL-V Liberty overhandigen aan de eerste klanten.

In de tussentijd bouwen de pioniersklanten van PAL-V aan ervaring op vliegscholen overal ter wereld ter voorbereiding op leveringen. Voor hen is FlyDriving van deur tot deur dichterbij dan ooit.

Link:
– www.pal-v.com