donderdag , 20 juni 2024
Amsterdam Airport Schiphol – Ground To Air 3

Concept MER binnenkort beschikbaar – reactie berichtgeving NOS

Binnenkort komt een concept van de milieueffectrapportage (MER) beschikbaar. Hieronder staat een toelichting over het proces. Dit naar aanleiding van berichtgeving van de NOS

Geen voorstel of voorkeursvariant
De MER geeft een beeld van de beschikbare milieuruimte op Schiphol, binnen de grenzen van de gemaakte afspraken aan de Alderstafel in 2008. Het bevat echter geen voorstel of voorkeursvariant. Daarover zijn de partijen binnen de Omgevingsraad Schiphol nog met elkaar in gesprek. Het streven van de ORS is om voor de Kerst een advies te sturen aan de minister van Infrastructuur & Waterstaat.

De concept MER helpt bij de gesprekken in de ORS, doordat het inzicht geeft in uitkomsten en scenario’s, maar het is niet zo dat de toekomst alleen maar hoeft te worden uitgerekend. Het gaat om een verstandige afweging van de lusten en de lasten, waarbij alle belangen aan bod komen en alle betrokkenen in kunnen participeren.

Gematigde en gecontroleerde groei
Uitgangspunt van Schiphol voor die gesprekken is de balans tussen het voor Nederland belangrijke netwerk van Schiphol, de leefbaarheid in de omgeving en duurzaamheid. We streven naar veilige, gematigde en gecontroleerde groei.

Op dit moment kan Schiphol de inhoud van de concept MER nog niet delen. Dat kan zodra het document beschikbaar is.