woensdag , 22 mei 2024
Maastricht Aachen Airport

Baangebruik Maastricht Aachen Airport

Donderdag (20 december 2018) heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van Kamerleden Graus (PVV), Dijkstra (VVD) en Amhaouch (CDA) om het volledige baangebruik op Maastricht Aachen Airport op een veilig manier af te bouwen en economische schade te beperken. De luchthaven krijgt hiermee de ruimte om goede afspraken te maken met de huidige gebruikers over de maatregel. evofenedex heeft aangedrongen op een dergelijke maatregel, omdat de abrupte intrekking van het volledige baangebruik zou leiden tot schade voor ondernemers die gebruik maken van luchtvracht via de luchthaven.

Hierdoor ligt er ruimte om het volledig baangebruik per 1 april 2019 terug te brengen in plaats van de eerder gepubliceerde datum van 31 december 2018. Via de motie wordt de regering verzocht om in overleg te treden met de luchthaven en een overgangsperiode in acht te nemen om de veiligheid te garanderen en onevenredige economische schade te minimaliseren.

De luchthaven is een belangrijke achtervang geworden voor vrachtvluchten die noodgedwongen Schiphol moesten verlaten. Hierdoor heeft Maastricht Aachen Airport zich in 2018 sterk kunnen ontwikkelen en zijn veel ondernemers afhankelijk geworden van de luchthaven voor de aan- en afvoer van luchtvracht, aldus evofenedex, de behartiger van de handels- en logistieke belangen van 15.000 bedrijven.

In december 2017 kreeg de luchthaven toestemming om de volledige lengte van de startbaan te gebruiken (2.750m) om grotere vrachttoestellen te kunnen accommoderen. Eind november besloot de Provincie Limburg abrupt de procedure omtrent het luchthavenbesluit in te trekken, waardoor de baan per 31 december weer teruggebracht zou worden naar 2.500 meter. Door de luchthaven iets meer tijd te gunnen om het baangebruik af te bouwen, kunnen er goede afspraken worden gemaakt tussen ondernemers, gebruikers en luchthaven. Daarnaast zal evofenedex in contact met de luchthaven en de Provincie Limburg bezien hoe een nieuwe procedure kan worden gestart om uiteindelijk volledig baangebruik weer toe te staan.