vrijdag , 24 mei 2024

LVNL voert verbeteringen door tijdens inregelperiode Lelystad Airport

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) neemt op basis van de ervaringen van de eerste maand van de inregelperiode op Lelystad Airport, twee tijdelijke verbetermaatregelen om de procedures en werkwijzen te verbeteren. Deze verbeteringen gaan op zaterdag 7 december om 7.00 uur in. Ze zijn gericht op het verminderen van de drukte op de radiofrequentie en op het gebruik van de lokale routes voor klein verkeer. De verbeteringen zijn goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De gebruikers van Lelystad Airport zijn betrokken bij deze aanpassingen.

Inregelperiode

De inregelperiode op Lelystad Airport is bedoeld om, voordat het groot handelsverkeer er is, ervaring op te doen en te wennen aan de nieuwe procedures en werkwijzen. Dit is voor zowel de luchtverkeersleiding, de huidige gebruikers en luchthaven. Een gecontroleerde luchthaven moet voldoen aan internationale veiligheidseisen. Voor 7 november vloog het verkeer op Lelystad zonder begeleiding van de luchtverkeersleiding. Voor de huidige gebruikers zijn er veel veranderingen, het ‘circuit’ is verplaatst, piloten hebben toestemming nodig om te taxiën, te starten en te landen en luchtruimkaarten zijn aangepast.

Radiofrequentie

Luchtverkeersleiders communiceren via een radiofrequentie met piloten. Om te zorgen dat er niet teveel communicatie tegelijk op de radiofrequentie is, is met de maatregel expliciet aangegeven welke informatie gemeld moet worden door piloten. Dat is nu de registratie van het vliegtuig, welke weersinformatie ze hebben geluisterd, hun positie en wat hun intentie is (bijvoorbeeld landen of alleen overvliegen). Andere informatie is niet nodig omdat deze informatie ook in het vliegplan staat. Ook is verduidelijkt dat piloten zich niet hoeven te melden op bepaalde punten als ze vertrekken, en is het niet meer nodig om te melden dat ze hun motor uitzetten. Dit geeft rust en ruimte voor andere piloten om bijvoorbeeld toestemming te vragen om het luchtruim in te vliegen.

Gebruik van de lokale routes

Tijdelijk worden de routes voor het kleine verkeer in de nabijheid van de luchthaven ‘eenrichtingsverkeer’ in plaats van dat ze in twee richtingen gebruikt worden. Op deze manier is de routestructuur simpeler voor de piloten. De route voor landend verkeer is vanaf de noordkant en vertrekkend verkeer vliegt weg richting het zuiden. Alleen bij slechter zicht of bij specifieke vliegplannen van huidig verkeer waar deels op zicht en deels op instrumenten gevlogen wordt kunnen de piloten met toestemming van de luchtverkeersleiding ook via de zuidelijke route vliegen om te landen. Alleen het gebruik van de lokale routes wordt aangepast, in de ligging of de hoogte verandert er niets.

Overleg met gebruikers

LVNL is samen met Lelystad Airport in gesprek met de gebruikers van Lelystad Airport. Dit blijven we doen en we waarderen de actieve betrokkenheid van de ondernemers om samen de operatie verder te verbeteren. Op 18 december is een volgend overleg en het eerste evaluatiemoment van de verbetermaatregelen.

Toelichting op verbetermaatregelen Lelystad

Maatregel 1: Gebruik VFR-routes MIKE ARR en BRAVO DEP

Het gebruik van de VFR-routes binnen UDP wordt tijdelijk vereenvoudigd:

 • Voor inbound VFR-vluchten wordt enkel de MIKE-arrival gebruikt
 • Voor outbound VFR-vluchten wordt enkel de BRAVO-departure gebruikt

Deze maatregel gaat in op zaterdag 7 december 07:00 uur LT. Met deze maatregel wordt het inbound- van het outbound-verkeer gescheiden. Door alleen de MIKE-arrival en BRAVO-departure te gebruiken, wordt met name de verkeerssituatie op het ‘kruispunt’ onder XRAY overzichtelijker evenals de verkeerssituatie bij YANKEE. Het gehele verkeersbeeld zal aanzienlijk versimpelen, daarnaast zal ook de RT op de torenfrequentie naar verwachting minder worden. Dit is een tijdelijke maatregel waarbij we het gebruik van de routes aanpassen, niet het ontwerp.

Het is voor de luchtverkeersleiding noodzakelijk om het gebruik van MIKE-arrival en BRAVO-departure strikt toe te passen. Dat betekent dat de luchtverkeersleider (voorlopig) geen verzoeken zal honoreren om BRAVO-arrival, MIKE-departure of directs te vliegen. Honoreren van deze (individuele) verzoeken zou het effect van de maatregel al snel verminderen en creëert in de praktijk voor zowel vliegers als luchtverkeersleiders onduidelijke situaties.

Uitgezonderd van deze maatregel zijn:

 • Night VFR-vluchten
 • Special VFR-vluchten:
  • Na toestemming van de luchtverkeersleider mag gebruik worden gemaakt van de BRAVO-arrival
 • VFR-vluchten met een Y- of Z-vliegplan:
  • Y-vliegplan: aan een inbound-vlucht met een Y-vliegplan mag de luchtverkeersleider wel toestemming geven voor een alternatieve entry van de Lelystad CTR’s (bijv. een straight-in nadering)
  • Z-vliegplan: aan een outbound-vlucht met een Z-vliegplan en een RFL boven FL055 geeft de verkeersleider de instructie om het vliegpad van de SID te vliegen

Maatregel 2: Vermindering RT op torenfrequentie

Aanvullend op bovenstaande maatregel, die naar verwachting minder RT zal opleveren, voeren we per zaterdag 7 december 07:00 uur LT de volgende standaardisatie toe in de RT:

1. Bij de oproep voor het binnenvliegen van de CTR geeft de vlieger alléén de volgende informatie:

 • Aircraft identification
 • Positie
 • ATIS
 • Intentie

2. YANKEE is niet verplicht als reporting point van de BRAVO-departure

3. ‘Switch off’ hoeft niet meer gemeld te worden