donderdag , 25 juli 2024
LVNL

LVNL houdt koers

In het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2023 doet Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verslag van haar prestaties voor samenleving, klanten en partners. Het Nederlandse luchtruim behoort tot de drukste en meest complexe ter wereld. In 2023 werden in totaal ruim 532 duizend vluchten door LVNL veilig door het Nederlandse luchtruim begeleid, waarvan bijna 460 duizend op Schiphol.

Bijdrage van LVNL-experts

CEO Michiel van Dorst benadrukt het belang van Schiphol als hub voor Europa en de wereld, met grote aantallen vluchten, passagiers en vracht. “Onze luchtverkeersleiders, technici, procedureontwerpers en alle andere experts leveren elke dag een grote bijdrage aan een veilig luchtruim. We kiezen altijd voor een veilige, stabiele operatie,” aldus Van Dorst.

Extra werk door kabinetsbesluit

In 2023 vroeg het kabinetsbesluit over de toekomst van Schiphol om extra inzet van LVNL. Er werden uitvoerige analyses uitgevoerd, waarbij luchtverkeersleiders veelal in hun vrije tijd bijdroegen. Dit had consequenties voor belangrijke verandertrajecten en wensen op het gebied van luchtverkeersdienstverlening, waardoor de doorlooptijd van strategische projecten langer werd.

Veiligheid blijft prioriteit

LVNL is trots op de veilige begeleiding van vliegtuigen op Nederlandse luchthavens in 2023. De open meldingscultuur blijft gehandhaafd, wat bijdraagt aan continue verbetering van de veiligheidsprestaties. Er wordt ingezet op beheersing van luchtruimschendingen, runway incursions en voorvallen op taxibanen van Schiphol.

Minder hinder en capaciteitsverhoging

LVNL werkt actief aan het beperken van hinder voor de omgeving. In 2023 werd het topproject RECAT-TBS gerealiseerd, wat de capaciteit voor landend vliegverkeer bij harde wind op Schiphol verbeterde en de geluidpreferente banen langer inzetbaar maakte. Dit vermindert de overlast voor de omgeving.

Structurele oplossingen voor luchtverkeersleiders

De werving en opleiding van luchtverkeersleiders, het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem iCAS, en de integratie van de militaire verkeersleiding (1ATM) zijn belangrijke projecten. De nasleep van de COVID-19-pandemie veroorzaakt nog steeds vertraging in de opleiding van nieuwe verkeersleiders, wat leidt tot krapte. Een taskforce binnen LVNL werkt aan oplossingen om meer mensen te werven en het opleidingsrendement te verhogen. Een vernieuwde wervingscampagne had in 2023 een positief effect op het aantal aanmeldingen.

Voor het zomerseizoen van 2024 garandeert LVNL de capaciteit, wat veel inzet vergt van alle medewerkers. Deze inzet is cruciaal voor de samenleving en de ontwikkeling van een duurzamere en veilige luchtvaart in Nederland.