donderdag , 25 juli 2024

Schiphol tekent convenant voor emissieloos bouwen

Gisteren ondertekende Royal Schiphol Group het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Hiermee sluit de luchthaven zich aan bij vele gemeenten en organisaties die streven naar schonere, gezondere en stillere bouwactiviteiten. Deze samenwerking draagt bij aan Schiphol’s ambitie om in 2030 emissievrij en afvalvrij te zijn.

Innovatie en kennisdeling centraal

Schiphol is constant in beweging met diverse bouwprojecten. Duurzaamheid staat hierbij voorop, aldus Sybren Hahn, Executive Director Schiphol Infrastructure. Innovatieve oplossingen en kennisdeling zijn essentieel om de doelstelling van een emissievrije luchthaven in 2030 te behalen.

Routekaart naar schone bouw

Het convenant SEB en de bijbehorende routekaart beschrijven de stappen die partners zullen nemen om werk-, voer- en vaartuigen in de bouw te vervangen door emissieloze alternatieven. Lichter materieel wordt eerder emissieloos dan zwaarder materieel. Deze afspraken bieden duidelijkheid over de verwachtingen en voorbereidingen voor de sector.

Op weg naar emissievrij in 2030

Schiphol streeft naar een emissievrije luchthaven voor zowel eigen activiteiten als bouwprojecten tegen 2030. Bouwpartners gebruiken steeds vaker elektrisch materieel, en Schiphol heeft de ambitie om afvalvrij te zijn in 2030 en circulair in 2050. Hergebruik van materialen, zoals het eigen elektrische recyclingpunt voor betonpuin, vermindert transportkilometers en CO2-uitstoot, wat de luchtkwaliteit ten goede komt.

Met de ondertekening van het convenant SEB zet Schiphol een belangrijke stap richting een duurzame toekomst. Door samenwerking, innovatie en kennisdeling hoopt de luchthaven haar ambitieuze doelstellingen voor 2030 te realiseren.