zondag , 14 juli 2024

‘Veiligheid creëer je zelf’ congres op vliegveld Lelystad

Vliegen in Nederland was aanwezig op het congres ‘Veiligheid creëer je zelf’ dat op 12 april jl. werd gehouden op vliegveld Lelystad. Het congres was door de hernieuwde en nauwere samenwerking tussen de AOPA en de KNVvL tot stand gekomen. Het hierdoor nieuw verkregen elan straalde er vanaf, alles was tot in de puntjes georganiseerd.

De opening van het congres werd verricht door Marc Rademakers, die nog diezelfde ochtend – tijdens de Algemene ledenvergadering – gekozen was als de nieuwe voorzitter van AOPA Nederland én Bert Wijnands, vice-voorzitter van de KNVvL.

Onderleiding van dagvoorzitter Leo van der Goot, maakten een aantal gerenommeerde sprekers hun opwachting. Prof. mr. dr. Erwin Muller (raadslid en vice-voorzitter) en Maurice Peters (Senior Onderzoeker), beiden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Prof. dr. Sidney Dekker van de Human Factors Adviesgroep, Freek Mohrmann, safety manager bij de Delftse Studenten Aeroclub en Herman Hello, Vice President Boeing 747 Unit & Training Facilities bij de KLM.

Erwin Muller

Zonder de andere sprekers tekort te willen doen, verdient de presentatie van Sidney Dekker een extra vermelding door de bijzonder enthousiaste, spitsvondige en onderhoudende – maar daardoor voor de aanwezigen niet minder leerzame – wijze waarop hij zijn presentatie (bewust zonder de obligate slides) gestalte gaf.

Onderwerpen die tijdens het congres aan de orde kwamen, waren o.a.: de noodzaak en de voordelen van het opstellen van een SMS (Safety Management System) en de invoering ervan door en bij vliegscholen en vliegclubs, de tekortschietende vliegvaardigheid en risicoperceptie van piloten.

Naar aanleiding van het in januari door de OvV gepubliceerde rapport ‘Ongevallen in de kleine luchtvaart’, werd er door de organisatie voor het congresthema ‘Veiligheid creëer je zelf’ gekozen. Het rapport deed nogal wat stof opwaaien, o.a. in de verschillende media, waarbij gezegd moet worden dat de betreffende sector er niet bepaald goed vanaf kwam. De heftige reactie werd extra aangewakkerd door de uitzonderlijke toename van ernstige incidenten en ongelukken in 2012. Het hele rapport, maar ook een verkorte versie hiervan, kunt u downloaden* via de onderstaande weblinks.

Afgaande op de gesprekken die wij met de aanwezigen hebben gehad, maar ook naar onze eigen waarneming, mogen we zeker stellen dat het congres informatief, begrip verruimend en derhalve succesvol genoemd mag worden.

 

 

* Voor het volledige rapport ‘Ongevallen in de kleine luchtvaart’ van de OvV, klik hier. Voor de samenvatting klik hier.