woensdag , 29 mei 2024
aiRFürste

aiRFürste verkrijgt ATO erkenning

Lelystad, 2 augustus 2014 – aiRFürste is een RTF (Registered Training Facility) die onlangs met succes de overgang naar een erkende ATO (Approved Training Organisation) heeft volbracht. ATO is de nieuwe benaming voor een vliegschool waarvan de opleidingen voldoen aan de eisen die de EASA hier voor heeft opgesteld. Een ATO is wat vroeger – in het JAR/FCL tijdperk – bekend stond onder de naam FTO (Flight Training Organisation).

ATOMedio oktober 2013 begon aiRFürste – gevestigd op Lelystad Amsterdam Airport – met het schrijven van de handboeken die volgens de EASA richtlijnen moeten worden opgeleverd ter verificatie en inspectie. Dit werd aan de hand van de structuur van een Compliance Checklist uitgevoerd. Op 16 december 2013 konden de handboeken aan de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) worden aangeboden. Daarna volgde er een periode waarin er een aantal wijzigingen en toevoegingen in de documentatie moest worden verwerkt. Nadat deze allemaal tot tevredenheid van de ILT waren verricht, volgde op 14 juli jl. de erkenning en de uitreiking van het bijbehorende certificaat. Nu dat deze klus geklaard is zal aiRFürste zich gaan richten op uitbreiding van het aanbod met Class en Night ratings.

Ruben Fürste (vandaar de bedrijfsnaam) is een General Aviation vlieger in hart en nieren. In 2011 richtte hij zijn bedrijf op met als speerpunt het aanbieden van RT (Radio Telefonie) cursussen. Daar waren er al wel meer van, maar niet online. Zo werd het voor de cursist extra gemakkelijk om gewoon vanuit huis deze cursus te volgen. Een jaar later werden hier modules voor het behalen van de vliegbrevetten RPL (Recreational Pilot License) en PPL (Private Pilot License) aan toegvoegd. Behalve FI (Flight Instructor) is Ruben ook examinator voor SEP vliegers uit de UK, Zwitserland, Zweden en België.

aiRFürste onderscheidt zich ten opzichte van andere vliegscholen door onder andere zogenaamde ‘themavluchten’ te organiseren. Fürste: “We vliegen met z’n allen naar een bijzondere bestemming of volgens een speciale route. Een leuke dag met gelijkgestemden vliegen en praten over onze bijzondere hobby.”

Links:
– www.airfurste.nl