dinsdag , 28 mei 2024

GA Workshop goed bezocht

Lelystad Airport, 14 november 2014 – In de De Voort hangar op Lelystad is door een samenwerking tussen KNVvL, AOPA en NIN de workshop voor de GA georganiseerd met de titel “Nieuwe regelingen: Vangnet of Dwangbuis?” De bijeenkomst wordt geopend door de dagvoorzitter, Bert van den Berg, gevolgd door inleidingen van Frits Brink (voorzitter KNVvL) en Jan de Vries (oud-voorzitter AOPA).

Bessel van Veen (Design Organisation Approval Team Leader – EASA) geeft een toelichting op de richting die EASA Executive Director, Patrick Ky, voor ogen heeft met de GA: Towards simpler, lighter, better rules for general aviation. De titel spreekt eigenlijk voor zich. Minder regeldruk lijkt hier het devies. Dat er veel zal moeten veranderen blijkt wel uit de voorbeelden die aan de 120 aanwezigen worden gepresenteerd. Op 15 en 16 oktober jl. is in Rome over dit onderwerp een speciale Safety Conference geweest. Om twee dagen in een presentatie van 45 minuten samen te vatten valt nog niet mee. De GA roadmap en alle presentaties kunnen daarom nog eens nagelezen worden op de website van EASA.

Jan-Dirk Steenbergen (Director International Affairs – IL&T) geeft middels een uitgebreide PowerPoint presentatie een uitleg over het werk van deze organisatie. Steenbergen; “IL&T is met name toezichthouder en doet dat op basis van de bestaande regelgeving.” Daarbij wordt benadrukt dat de dienst er niet is om de sector te adviseren. Jan-Dirk gaat verder in op het verschil van de regeldruk tussen bijvoorbeeld CAT (Commercial Air Transport) en GA en wat de redenen hiervoor zijn. Daarin is de luchtvaart niet uniek. In het transport over de grond zijn de regels voor vervoer met een TGV nu eenmaal ook strenger en omvangrijker dan bijvoorbeeld die voor een (toer)motorrijder en zijn eventuele passagier.

workshop
vlnr: Jan de Vries (AOPA), Bert van den Berg, Frits Brink (KNVvL)

Vervolgens geeft Rudy Megens (Manager Strategy – LVNL) een uitleg over de ontwikkelingen in de luchtruimstructuur. Het filmpje, dat hij ter ondersteuning van zijn verhaal vertoond, is hier beschikbaar.

De ontwikkelingen op vliegveld Teuge worden enthousiast toegelicht door Meiltje de Groot (directeur – NV Luchthaven Teuge). De nieuwe GNSS approach (Instrument Approach Chart) is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de luchthaven. Teuge wil zich als ‘groene luchthaven’ profileren. Het nieuwe energieneutrale havengebouw en de led baanverlichting zijn hier goede voorbeelden van.

Tom Karst van der Meulen (eigenaar – Vliegbedrijf Tom van der Meulen) deelt zijn ervaringen met betrekking tot het stichten van een nieuw vliegveld. Een optimistisch verhaal, waarbij duidelijk wordt dat met een goede samenwerking met de provincie veel mogelijk is. En-passant wordt ook nog even reclame gemaakt voor de Oostwold Airshow die op 24 en 25 mei 2015 op het gelijknamige veld zal plaatsvinden.

Als laatste spreker geeft Olav van Bockel een boeiend beeld van de ontwikkelingen in de luchtvaart. Vliegtuigen die op elektriciteit vliegen zijn bijvoorbeeld inmiddels realiteit. De Pipistrel WATTsUP is hier een exponent van. In dit artikel uit het Amerikaanse luchtvaartmagazine FLYING wordt een nadere uitleg gegeven over dit, door een Siemens elektromotor aangedreven, vliegtuig.

Concluderend mogen we stellen dat de organisatie van deze workshop prima in orde is. De samenwerkingsverbanden die hier aan ten grondslag liggen worden zeker toegejuicht. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat iedereen weer een stukje aan zijn/haar kennis en begrip heeft kunnen toevoegen.

Links:
www.knvvl.nl
– www.navnin.nl
www.aopa.nl

wokshop-02