vrijdag , 21 juni 2024

Overschot gebrevetteerde beroepsvliegers

Het is inmiddels geen nieuws meer dat wij in Nederland met een overschot van zo’n 1200 goed opgeleide en gebrevetteerde beroepsvliegers zitten. Bijna allemaal zitten zij opgescheept met torenhoge schulden als gevolg van de leningen die zij aangegaan zijn voor de financiering van hun vliegopleiding.

Er zijn allerlei reden en argumenten aan te voeren waarom dit (achteraf gezien, zeker) onverstandig was. Ook de al dan niet fraaie rol die de banken en de vliegscholen hierbij hebben gespeeld is uitvoerig besproken. Het is niet aan Vliegen in Nederland om hier een oordeel over uit te spreken. Wij zijn echter wel van mening dat hier een groot probleem ligt, dat opgelost moet worden.

Door alleen maar te constateren dat er een probleem is en daar vervolgens de oorzaken en de schuldigen bij te zoeken, daarmee komen we niet verder. Het kan niet zo zijn dat wij een grote groep jonge capabele en werkwillende mensen binnen een beschaafde en zorgzame samenleving laten verkommeren. Er zijn voorbeelden te over waarbij groepen, die door wat voor reden dan ook in het nauw zijn gekomen, geholpen zijn om problemen (meestal van financiële aard) op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan de ‘slachtoffers’ van de woekerpolissen, of de spaarders bij IceSave. Goed, niet alles is 100% afgedekt of vergoedt, maar er is hoe dan ook wel een oplossing gekomen. Vliegen in Nederland zal daarom – en voor zo ver dit binnen haar mogelijkheden ligt – initiatieven ondersteunen die bijdragen aan de oplossing van dit knellende probleem.

Bob Veen – Get Bob on the Job!
Bob Veen is slechts één van de schrijnende gevallen, zoals hierboven beschreven. Hij gaat niet bij de pakken neerzitten. Vandaar dat hij dit filmpje heeft gemaakt en op YouTube heeft gezet. Dit biedt weliswaar geen oplossing voor het collectief, maar het is een goed voorbeeld van een individuele actie die – wij nemen aan, ook naar zijn stellige hoop – tot een baan zal leiden.

Link:
– http://youtu.be/Z_0RCTiC-zs

jobvideo