donderdag , 30 mei 2024

Samenwerking tussen zweefvliegclub EACzc en VZC

Eindhoven, 7 april 2015 – Op 28 maart jongstleden hebben de Eindhovense Aero Club Zweefvliegcombinatie (EACzc) en de Venlose Zweefvlieg Club (VZC) een intentieverklaring getekend, als opmaat voor de integratie van beide verenigingen.

De aanleiding van de toekomstige samenwerking tussen de beide zweefvliegclubs is tweeledig:

1) de beide clubs hebben door verschillende oorzaken in de afgelopen jaren een afname van het ledental gehad. Beide clubs zien een sterke synergie in het samen verder gaan als één vereniging, namelijk versterking van het kader binnen één club, voor theoretische en praktische opleiding (door instructeurs), technisch onderhoud (door veel zelfwerkzaamheid van de leden onder leiding van een team erkende technici), sociale aspecten en het gebruik maken van elkaars specifieke expertise op het gebied van opleiding, prestatievliegen, kunstvliegen en organiseren van wedstrijden.

2) De oorzaak van het gedwongen vertrek van de EACzc van de vliegbasis Eindhoven is gelegen in het sterk toegenomen commerciële burgervliegverkeer op Eindhoven Airport. Een duurzame voortzetting van de zweefvliegactiviteiten aldaar is daarom niet langer mogelijk. Met de komst van de EACzc in Venlo zal het aantal vliegende leden dat van het Venlose zweefvliegveld gebruik zal gaan maken weer op het oude niveau komen.

In het komende vliegseizoen zal een aantal commissies van EACzc en VZC-leden concrete stappen zetten om de volledige integratie van beide verenigingen in goede banen te leiden. De beide clubs zullen het komende jaar gezamenlijk vliegen vanaf het zweefvliegveld Grote Heide bij Venlo.