donderdag , 13 juni 2024
Twee aanhoudingen in onderzoek naar medische certificaten vliegend personeel

Inspectie verklaart 99 medische certificaten van vliegend personeel nietig

Den Haag, 16 juli 2015 – De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in het belang van de vliegveiligheid besloten om 99 medische certificaten van vliegend personeel nietig te verklaren en 1 medische verklaring van een luchtverkeersleider te schorsen. Het gaat om medische certificaten die zijn afgegeven door European Aviation Medical Center (EAMC) in Rijen. De inspectie heeft het keuringscentrum geschorst.

Het Openbaar Ministerie heeft opdracht gegeven aan de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de ILT om een strafrechtelijk onderzoek te starten. Op basis van Europese wet- en regelgeving betekent een ongeldig medisch certificaat voor vliegend personeel dat zo’n certificaat van rechtswege nietig is en dat niet mag worden gevlogen totdat een herkeuring heeft plaatsgevonden.

De ILT heeft tijdens een inspectie geconstateerd dat het centrum 5 medische verklaringen onterecht heeft afgegeven omdat de keuringen onvolledig, dan wel onjuist waren uitgevoerd. Daarom heeft de ILT alle medische dossiers bij het EAMC in onderzoek genomen. Ook is onderzoek verricht naar de wijze waarop de kwaliteit van de keuringen en de certificaten is geborgd. In 99 gevallen kan sprake zijn van ongeldige certificaten voor vliegend personeel. In 60 gevallen is hier vrijwel zeker sprake van, in de overige 39 gevallen is dat waarschijnlijk. De ILT heeft in het belang van de vliegveiligheid besloten al deze certificaten nietig te verklaren.

Vliegend personeel en luchtverkeersleiders moeten over geldige medische certificaten beschikken. Zij mogen zonder een geldig certificaat hun werk niet uitvoeren. De medische keuringen die aan een certificaat ten grondslag liggen, bestaan uit een lichamelijk en een psychologisch onderzoek. Medische keuringen mogen alleen worden verricht door keuringsinstanties die door de Nationale Autoriteit zijn erkend, in Nederland de ILT. De keuringsartsen moeten daarbij luchtvaartmedisch zijn opgeleid. Op basis van Europese wet- en regelgeving betekent een ongeldig medisch certificaat voor vliegend personeel dat zo’n certificaat van rechtswege nietig is en dat niet mag worden gevlogen totdat een herkeuring heeft plaatsgevonden.

Alle betrokkenen zijn op de hoogte gesteld van de nietigverklaring en verzocht zo snel mogelijk een nieuwe medische keuring aan te vragen. De doorlooptijd voor een medische keuring is ongeveer twee weken. Het gaat om 99 nieuwe herkeuringen voor vliegend personeel en keuring voor een luchtverkeersleider. Van het vliegend personeel is 66 verkeersvlieger, 29 vlieger in de recreatieve luchtvaart, 3 vlieger van lichte vliegtuigen en 1 lid van een cabin crew.

De ILT zal in 2015, bovenop de reguliere inspecties, de overige zeven medische keuringsinstanties in de luchtvaart inspecteren, evenals de 13 zelfstandige erkende keuringsartsen.

Lees ook: Twee aanhoudingen in onderzoek naar medische certificaten vliegend personeel