donderdag , 25 juli 2024

ILT publiceert analyse luchtruimschendingen

Hoofddorp, 10 september 2015 – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 10 september 2015 een trendanalyse gepubliceerd over airspace infringements (luchtruimschendingen) in 2014. De meeste infringements worden, net als voorgaande jaren, veroorzaakt door de kleine luchtvaart. De zwaartepunten van de infringements liggen boven de verkeersgebieden van Amsterdam, Eindhoven en Beek. In de analyse is te zien dat de in 2012 ingezette sterke afname van het aantal infringements meldingen, stagneert in 2014.

Airspace infringements zijn voorvallen waarbij een vliegtuig een bepaald luchtruim binnenvliegt zonder dat de bevoegde instantie daar een benodigde klaring voor heeft gegeven.

Oorzaken infringements door kleine luchtvaart
Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de ILT heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van infringements in de kleine luchtvaart. Dit resulteerde in een top zes van oorzaken van airspace infringements:

  • Verkeerde interpretatie van het luchtruim/kaart/omgeving;
  • Onvoldoende bewustzijn van de vlieger;
  • Afleiding;
  • Complexiteit van het luchtruim/kaart/omgeving;
  • Onvoldoende vluchtvoorbereiding;
  • Verkeerde interpretatie/gebruik van navigatiemiddelen.

In de werkgroep Airspace Infringements, waarin branche, overheid en Luchtverkeersleiding vertegenwoordigd zijn, worden de bevindingen besproken en, waar mogelijk, tot acties omgezet. Deze acties zijn gericht op voorlichting, toegankelijkheid van informatie, luchtruimindeling, en persoonlijk navigatie equipement.

In de toekomst wordt een afname van het aantal voorvallen verwacht door het toenemende gebruik van App’s die de vlieger waarschuwen voor het binnenvliegen van gecontroleerd luchtruim of beperkt beschikbare gebieden die middels Notam bekend zijn gesteld.

ABL
Het ABL registreert en analyseert de verplichte meldingen van voorvallen in de Nederlandse burgerluchtvaart. Doel van het ABL is om, samen met de sector, vroegtijdig trends te signaleren zodat betrokken partijen acties kunnen ondernemen om de vliegveiligheid verder te verbeteren. Het ABL rapporteert periodiek de uitkomsten van trendanalyses en de acties die hieruit volgen aan de sector.

Link:
– Trendanalyse airspace infringements