dinsdag , 28 mei 2024
mr. J.A. (Jan) van den Bos

J.A. van den Bos benoemd tot inspecteur-generaal bij ILT

Den Haag, 13 november 2015 – De heer mr. J.A. (Jan) van den Bos wordt inspecteur-generaal bij de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De ILT is toezichthouder voor leefomgeving, transport en volkshuisvesting.

De ministerraad heeft besloten Van den Bos voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De benoeming gaat in op 1 januari 2016.

Jan van den Bos (60) is sinds 1 maart 2010 inspecteur-generaal van de Inspectie SZW bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van maart tot augustus 2014 was hij waarnemend secretaris-generaal SZW. Daarvoor was hij onder andere directeur-generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand, plaatsvervangend inspecteur-generaal Werk en Inkomen en directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van SZW.

Eerder was hij werkzaam bij het ministerie van Financiën en bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook werkte Van den Bos een aantal jaar op gemeentelijk niveau. Van den Bos studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van den Bos volgt Jenny Thunnissen op, die na haar zevenjarige benoemingstermijn als inspecteur-generaal bij de Inspectie Leefomgeving en Transport vanaf 1 november werkzaam is voor de Algemene Bestuursdienst.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.