maandag , 15 april 2024
Aviation opleidingen bundelen wereldwijd krachten

Aviation opleidingen bundelen wereldwijd krachten

Amsterdam, 13 november 2015 – Elf Aviation opleidingen in Europa en daarbuiten gaan nauw samenwerken op het gebied van onderwijs, onderzoek en partnerships met de luchtvaartindustrie. Door deze samenwerking ontstaat een krachtig netwerk van gelijkgestemde Aviation-opleidingen, die een belangrijke kennispartner wordt op het terrein van luchtvaarttechniek en air-transport.

Het nieuwe netwerk is vandaag onder de naam ATAERA, Air Transport and Aeronautics Education and Research Association, officieel van start gegaan met het ondertekenen van een ‘Memorandum of Understanding’ door alle elf opleidingen. Namens de Aviation-Academy van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) tekende Gerard van Haarlem, voorzitter van het domein Techniek waar de Aviation Academy onderdeel van is.

Kennispartner

De Aviation Academy van de HvA is de drijvende kracht achter de totstandkoming van het nieuwe netwerk. Domeinvoorzitter Van Haarlem: “De Aviation-industrie is vandaag de dag dermate internationaal georiënteerd en georganiseerd, dat het voor een individuele Aviation opleiding onmogelijk is om alle luchtvaart-ontwikkelingen af te dekken. Krachtenbundeling tussen soortgelijke opleidingen is dan ook absoluut noodzakelijk om een volwaardige kennispartner te zijn en te blijven voor de luchtvaartindustrie. Het vandaag opgerichte netwerk is daar een adequaat antwoord op.”

Krachtenbundeling
In het vandaag getekende memorandum is afgesproken dat dat de deelnemende opleidingen uit België, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Mexico, Portugal, Slowakije, Verenigde Staten, Zwitserland en Nederland de krachtenbundeling op tal van  manieren inhoud gaan geven. Zo zullen er bijvoorbeeld gezamenlijke onderwijsprogramma’s met de focus op innovatieve toepassingen en gezamenlijke onderzoeksactiviteiten worden ontwikkeld. Er komen daarnaast uitwisselingsprogramma’s tussen de deelnemende opleidingen voor zowel stafmedewerkers als studenten. En er zal gezamenlijk worden opgetrokken bij het binnenhalen van internationale fondsen ten behoeve van onderzoek en het aangaan van partnerships met de luchtvaartindustrie. Het gaat hier niet alleen om samenwerkingsverbanden met vliegtuigbouwers, maar bijvoorbeeld ook met luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleidingsorganisaties en vliegtuigonderhoudsmaatschappijen.

Nieuwe leden

Het nieuwe netwerk staat ook open voor andere Aviation-aanbieders op hbo-niveau. Voorwaarde is wel dat het curriculum van nieuwe leden zich ook richt op luchtvaarttechniek en air-transport en dat er minimaal wordt opgeleid op bachelor-niveau De focus van het praktijkgerichte onderzoek moet daarnaast gericht zijn op vraagstukken waarvoor concrete oplossingen worden aangedragen die op relatief korte termijn toepasbaar zijn op de werkvloer.

Link:
– www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/content/dt/aviation/aviation.html