donderdag , 25 juli 2024

Tweede Kamer debatteert vanmiddag over OVV rapport MH17 ramp

Den Haag, 1 maart 2016 – Vanmiddag zal in de Tweede Kamer het debat over het onderzoek en de conclusies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV), naar aanleiding van de ramp met de MH17 in de Oekraïne, plaatsvinden. Ook de minister-president, Mark Rutte, zal bij het debat aanwezig zijn. Zijn aanwezigheid wordt door de Kamerleden als uiterst wenselijk beschouwd.

Tegelijkertijd is zijn aanwezigheid ook opmerkelijk. In die zin, dat Rutte zich al anderhalf jaar op de achtergrond heeft gehouden. Wij herinneren ons nog zijn strijdvaardige woorden: “We willen de onderste steen boven krijgen….. .” Het is niet uit te sluiten dat hij, hangende het onderzoek door de OVV, afstand wilde bewaren. Op zich een gebruikelijke en correcte gang van zaken.

Inmiddels zijn er voldoende vragen gerezen over het onderzoek en de conclusies van de OVV, dat wij er van uit mogen gaan dat het een interessant debat zal opleveren. De Tweede Kamer zal zeker willen weten of die onderste steen inmiddels boven is gekomen en zo niet, waarom niet. Kunnen we misschien nu al vaststellen dat die steen, om allerlei redenen nooit meer boven zal komen? Is er inmiddels teveel bewijsmateriaal, al dan niet opzettelijk, verloren gegaan? De Kamerleden zullen ongetwijfeld veel kritische vragen voor de verantwoordelijke bewindslieden hebben.

Verschillende belangengroepen van nabestaanden hebben al laten weten dat zij er niet gelukkig mee zijn dat leden van de Tweede Kamer sommige conclusies van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in twijfel lijken te trekken. Op die manier wordt het voor de nabestaanden, als gevolg van de voortdurende onzekerheden, moeilijk om tot een voor hen toch al zo moeilijke afsluiting van het rouwproces te komen.

Het debat is live te volgen via de site van de Tweede Kamer: www.tweedekamer.nl