zaterdag , 13 juli 2024
Schiphol

Schiphol blijft groeien

Schiphol, 19 februari 2016 – Schiphol Group presenteert vandaag haar resultaten over het jaar 2015. Kern van deze resultaten zijn de gezonde passagiersgroei, het grote netwerk van bestemmingen en de financiële soliditeit. Verder investeren in capaciteit, kwaliteit en bereikbaarheid blijft noodzakelijk.

De netto-omzet daalt met 1,0% naar 1.423 miljoen euro, waarbij het effect van de daling in de havengeldtarieven met 6,8% per 1 april 2015 volledig is gecompenseerd door de stijging in verkeer en vervoer. Het nettoresultaat bedraagt 374 miljoen euro (2014: 272 miljoen euro). Er zijn drie bijzondere posten die het resultaat positief hebben beïnvloed. Allereerst bevat het resultaat een herwaardering van het vastgoed van 67 miljoen euro. Ook is er een resultaat van 50 miljoen euro door de verkoop van een belang in Schiphol Airport Retail. Daarnaast bevat het resultaat een post van circa 55 miljoen euro, die verrekend wordt in de havengelden per 1 april 2017 (2014: 35 miljoen euro). In 2015 is 439 miljoen euro geïnvesteerd in vaste activa (2014: 396 miljoen euro).

Jos Nijhuis, president en CEO Schiphol Group zegt: “Het netwerk en de bestemmingen van de airlines maakt Schiphol één van de belangrijkste knooppunten van Europa. Het aantal reizigers groeit fors en dat willen we blijven accommoderen en faciliteren. We lopen nu snel tegen de grenzen van onze piekcapaciteit aan. Investeringen in het versterken, verbeteren en vergroten van onze infrastructuur, kwaliteit en bereikbaarheid zijn broodnodig. Dankzij onze financiële soliditeit kunnen we adequaat inspelen op de internationale concurrentie en kunnen we de havengelden op een concurrerend niveau houden.”

Belangrijkste ontwikkelingen

  • Schiphol Group heeft gezonde financiële resultaten behaald door de groei in aantal passagiers en een beheerste kostenontwikkeling. Gecorrigeerd voor de bijzondere posten ligt het rendement op het eigen vermogen tussen de 6% en 7%. Dit is een normaal niveau.
  • Het passagiersvolume op Amsterdam Airport Schiphol stijgt in 2015 met 6,0% naar 58,2 miljoen passagiers en het aantal vliegtuigbewegingen stijgt met 2,8% naar 450.697. Inclusief de regionale luchthavens van Schiphol Group bedraagt het totale aantal passagiers van Schiphol Group 64,3 miljoen (+6,1% t.o.v. 2014) en het aantal vliegtuigbewegingen 498.580 (+3,0% t.o.v. 2014).
  • Het aantal directe bestemmingen komt uit op 322 (323 in 2014), waarvan 134 intercontinentale bestemmingen (2014: 132). In totaal vliegen 109 luchtvaartmaatschappijen vanaf Schiphol naar 95 landen.
  • Per 1 april 2016 gaan de havengeldtarieven verder omlaag met 11,6%.
  • Op 3 juni 2015 zijn we overgegaan op centrale security in het niet-Schengengebied. De ingrijpende verbouwingen zijn gestart in 2013 en zullen in 2016 worden afgerond.
  • De grootschalige verbouwing van Lounge 2 wordt in de komende maanden afgerond. Mede door deze verbouwing en de grote drukte tijdens pieken is de gemiddelde retailbesteding per vertrekkende passagier in de winkels achter de securitycontrole op Amsterdam Airport Schiphol licht gedaald van 14,48 euro naar 14,45 euro. De omzet uit horeca is echter wel gestegen. Ook de omzet uit parkeren is toegenomen.
  • In december 2015 heeft het nieuwe Hilton hotel haar deuren geopend op Schiphol.
  • De waardeverandering van de vastgoedportefeuille bedraagt 67 miljoen euro positief (2014: -1 miljoen euro) en reflecteert de verbeterde markt voor commercieel vastgoed op en rondom Schiphol en de lage rente. De bezettingsgraad van de totale vastgoedportefeuille van Schiphol Group is verder verbeterd en bedraagt gemiddeld 88,3% (2014: 87,1%).
  • Het resultaat deelnemingen stijgt van 27 miljoen euro naar 60 miljoen euro.
  • De gemiddelde CO2-uitstoot per passagier is 1,65 kilo in vergelijking met 1,72 kilo in 2014.

Het volledige Persbericht Jaarresultaten 2015 Schiphol Group kunt u hier lezen.