vrijdag , 12 april 2024
Schiphol

ILT publiceert handhavingsrapportage Schiphol 2015

Hoofddorp, 14 april 2016 – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vandaag de Handhavingsrapportage Schiphol 2015 gepubliceerd die tevens naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hierin doet de ILT elk halfjaar verslag over de vastgelegde veiligheids- en milieuaspecten voor Schiphol. Het gaat om het naleven van normen en regels door Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol opereren. Het gebruiksjaar 2015 liep van 1 november 2014 tot en met 31 oktober 2015.

Uit de rapportage blijkt dat de luchthaven Schiphol in het gebruiksjaar 2015 de normen voor de geluidbelasting in drie handhavingspunten heeft overschreden. Dat waren twee punten ten zuidwesten van de Kaagbaan en één ten zuidoosten van de Aalsmeerbaan.

Deze overschrijdingen komen doordat al gevlogen wordt volgens het toekomstige nieuwe normen- en handhavingstelsel. Dat gaat uit van het bij voorkeur starten en landen op banen die voor zo veel mogelijk mensen zo min mogelijk geluidshinder betekenen. Totdat dit nieuwe stelsel in wetgeving verankerd is, geldt dat de ILT moet toetsen aan het huidige stelsel met handhavingspunten. Bij deze toetsing zijn overschrijdingen vastgesteld. Omdat op het nieuwe stelsel geanticipeerd wordt, zullen die overschrijdingen niet tot maatregelen van de ILT leiden.

De ILT heeft zes luchtvaartmaatschappijen een waarschuwing gegeven omdat ze afweken van de voorgeschreven route.LVNL heeft een boete gekregen omdat ze in 2014 te veel heeft laten afwijken van de minimale vlieghoogte in de nacht.De ILT heeft één luchtvaartmaatschappij een last onder dwangsom opgelegd voor slotsmisbruik. Zij vloog herhaaldelijk zonder geldige reden in de nacht zonder dat ze daar een slottijd voor had.

Negen luchtvaartmaatschappijen hebben een waarschuwing gekregen omdat zij op het platform de eigen stroomvoorziening van het vliegtuig gebruikten in plaats van de stroomaansluiting van de luchthaven. Die vaste aansluiting is voorgeschreven om luchtverontreiniging en geluidhinder op het platform zoveel mogelijk te beperken.

Link:
– Handhavingsrapportage Schiphol 2015