zaterdag , 25 mei 2024

ILT laat steken vallen bij werkzaamheden

Ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) blunderen regelmatig bij hun werkzaamheden. Dat blijkt uit ervaringen en klachten van piloten, havendienstmedewerkers en onderhoudsbedrijven.

In één geval beschikte een ambtenaar over dermate weinig kennis dat hij eigenlijk niet in staat was zijn werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Hij had 50 liter brandstof in de tank van zijn auto, terwijl hij naar Enschede moest. Tevens had hij een kaart van Duitsland bij zich, terwijl hij in Hoofddorp reed.

Doel van de controles van de gebrevetteerde piloten in Nederland is om het niveau van IL&T ambtenaren naar een hoger niveau te tillen. Een deskundige ambtenaar verkleint immers de kans op ongelukken. In meerdere gevallen werd vastgesteld dat het niveau van deskundigheid niet werd bereikt. In een ander geval was het kennisniveau (van met name de directeur) zelfs in het geheel niet aanwezig.

De waarnemingen zijn gedaan ten kantore van IL&T in Hoofddorp en Den Haag, maar ook ter plekke op Teuge, Lelystad, Hoogeveen, Venlo en Schiphol.
Professionele vliegers hebben bij de  inspectie van IL&T ambtenaren en agenten van de Luchtvaartpolitie gelet op zaken als: deskundigheid en professionaliteit. Aan deskundigheid ontbrak het in 27 van de 28 onderzochte gevallen. Controle op werkzaamheden van IL&T en Luchtvaartpolitie gebeurd sinds 2001. Tijdens controles is vast komen te staan dat het gemiddelde kennisniveau op het vakdepartement IL&T ver beneden peil is. De sector is hierover zeer verontrust.

Tijdens waarnemingen, verricht in 2010, 2011 en 2013, zijn zaken als: valsheid in geschrifte, chantage en bewust afspraken op papier veranderen, aan het licht gekomen. Tevens is misbruik van macht geconstateerd. Bij nadere controle werd duidelijk dat IL&T slechts reactief optreedt en niet pro-actief, vooral op het gebied van veiligheid is dit het geval. Tijdens de airshow ‘Volkel in de Wolken’ is vastgesteld dat een agent op de displayline in slaap is gevallen tijdens een vliegdemonstratie. Bovendien werden er twee lege frietbakjes naast hem op de grond gevonden.

Frank Versteegh