zaterdag , 18 mei 2024
Pitch-Up

Trainingsprogramma’s Pitch-Up effectief én een belevenis!

Pitch-Up beschikt met Simcenter 
Lelystad over een unieke leer-, train- en werkomgeving op een inspirerende locatie pal aan de startbaan van Lelystad Airport. Hier staat in een hangaar de hypermoderne Boeing 737-800 NG full motion flight simulator die wordt gebruikt voor pilotentrainingen en ook in de programma’s van Pitch-Up een centrale rol speelt.

Efficiënter
Uitgangspunt van Pitch-Up (wat staat voor het optrekken van de vliegtuigneus om op een hoger
niveau en dus efficiënter te vliegen) is het helpen van organisaties om ze door veranderingen of verbeteringen doelmatiger te laten functioneren. “Daarbij maken we gebruik van luchtvaartlessen”, licht Henk Korevaar van Pitch-Up toe. “Deze lessen worden vertaald naar
de manier waarop de organisatie omgaat met thema’s
als samenwerken, projecten doen, communiceren of leiding geven. We verzorgen deze dagen onder meer voor managementteams, projectteams en afdelingsteams.”

Dat de luchtvaart hierbij als metafoor dient, is logisch. Korevaar: “Als samenwerking en helder communiceren ergens van levensbelang zijn, is het wel in de luchtvaart. De luchtvaart kent het principe van Closed Loop Communication. Dat is erop gericht om misverstanden en langs elkaar heen praten te voorkomen. Deze aanpak gebruiken wij onder andere in onze lesprogramma’s. Ook goed omgaan met de workload, besluitvaardigheid en situatiebewustzijn zijn onderwerpen die de revue passeren.”

Maatwerk
De programma’s worden door Pitch-Up op maat samengesteld. “Dat gebeurt op basis van thema’s waar een organisatie aan wil werken”, zegt Korevaars collega Roel Bakker. “Via groepsactiviteiten, gezamenlijke oefeningen en individuele (spel)opdrachten wordt in een aantal carrouselrondes gewerkt met onder meer oefeningen, films, serious games, workshops en een simulatievlucht. Doelstelling is om van de dag een belevenis te maken die ze onthouden, waarvan het geleerde beter blijft hangen en waar met de resultaten of gemaakte afspraken direct aan de slag kan worden gegaan.”

Methodiek slaat aan
Pitch-Up is medio vorig jaar van start gegaan en
boekt inmiddels volop successen. Opdrachtgevers in bedrijfsleven, gezondheidszorg, onderwijs en (semi) overheid zijn enthousiast over de methodiek, die wordt verzorgd door zes begeleiders die ieder gespecialiseerd zijn op hun eigen vakgebied. Omdat optimale interactie voorop staat, wordt het aantal deelnemers beperkt tot twaalf. “De formule slaat aan”, constateren Korevaar en Bakker. “De deelnemers gaan met een goed gevoel naar huis, waarbij datgene wat ze geleerd hebben stevig in het geheugen zit verankerd. Een paar weken na de trainingsdag.

Quick scan:

Het problem van de markt
» U wilt een afdeling of team in uw organi- satie beter laten functioneren of samenwer- ken? Dan kunt u er natuurlijk voor kiezen een paar dagen de hei op te gaan of in een zaaltje een lesprogramma te volgen met een serie geestdodende power point sheets. Saai …! Is er niks leukers?

Onze visie
» Zeker wel! Vraag dat maar eens aan de mensen van Pitch-Up op Lelystad Airport. “Wij bieden inspirerende trainingsprogram- ma’s op een unieke locatie, waarbij lessen uit de luchtvaart als metafoor worden ge- bruikt. Uw teamleden worden met een inter- actieve aanpak een dag lang aan het werk gezet met uiteenlopende en bijzondere acti- viteiten, zodat de aandacht nauwelijks kan verslappen.”

Uw oplossing
» Eén van die activiteiten zet de deelnemers achter de ‘controls’ in de cockpit van een Boeing 737-800 full motion ight simulator. Daar ervaren ze zelf hoe belangrijk samen- werking en goede communicatie zijn. Het is slechts een onderdeel uit een boeiend pro- gramma waarbij ze zich geen moment ver- velen. En wat nog belangrijker is: wat ze die dag leren en ervaren, blijft beter hangen. En daar doet uw organisatie z’n voordeel mee!

PITCH-UP
Arendweg 37B
8218 PE Lelystad
T: 085 – 210 60 66
E: info@pitch-up.nl

Link:
www.pitch-up.nl