zaterdag , 13 juli 2024
cyber security

91% van de luchtvaartmaatschappijen investeert in cyber security

Genève, 4 juli 2016 – Nu de reissector steeds meer gebruikmaakt van connectiviteit, is 91% van luchtvaartmaatschappijen van plan om de komende drie jaar meer in cyber security te investeren. Dit blijkt uit het jaarlijkse SITA Airline IT Trends onderzoek. Er blijkt consensus te zijn dat, hoewel er al veel gedaan wordt aan cyber security, er altijd ruimte is voor aanvullende maatregelen.

SITA, leverancier van technologie voor de luchtvaartsector, heeft voor het onderzoek de 200 grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld ondervraagd. Uit dit onderzoek blijkt dat er vooruitgang is geboekt op het vlak van cyber security. Drie jaar geleden gaf minder dan de helft (47%) van de luchtvaartmaatschappijen aan vergaande voorbereidingen te treffen om cyber risico’s te beperken. Nu is dit percentage bijna verdubbeld naar 91%.

De focus op cyber security heeft ook te maken met de adoptie van ‘Internet of Things’. Dit is een ontwikkeling waarbij een groot aantal fysieke objecten verbonden worden met het internet. Dit maakt het mogelijk om objecten te traceren en data te verzamelen, analyseren en beheren. Hiermee neemt de vraag naar beveiliging echter ook toe. Het overgrote deel van de luchtvaartmaatschappijen (68%) investeert de komende drie jaar in IoT-programma’s. Vorige jaar was dit nog 57%.

Een belangrijk aandachtsgebied bij de investeringen in IoT is het “connected” vliegtuig. 46% van de luchtvaartmaatschappijen is van mening dat het toepassen IoT in vliegtuigen zorgt voor een betere ervaring voor de reiziger. Op dit moment beschikt 37% van de luchtvaartmaatschappijen over “connected” vliegtuigen en dit aantal neemt toe tot twee derde in 2019. Internet via het device van de reiziger is een dienst die momenteel het meeste wordt aangeboden (33%). De komende drie jaar neemt het aantal diensten naar verwachting flink toe. Meer dan de helft van de luchtvaartmaatschappijen is van plan om bestemmingsdiensten en apps voor duty-free winkelen te gaan bieden. 70% verwacht het streamen van multimedia-bestanden op de devices van reizigers mogelijk te gaan maken.

“Luchtvaartmaatschappijen investeren in de mogelijkheden die connectiviteit te bieden heeft voor reizigers en het personeel”, stelt Nigel Pickford, Director Market Insight bij SITA. “Wij zien dat nieuwe prioriteiten ook vragen om meer investeringen, waarbij uit het onderzoek blijkt dat cyber security en electronic flight bag (EFB)-oplossingen prioriteit hebben.”

“Initiatieven om ‘Internet of Things’ mogelijk te maken zijn onder andere slimme tags voor bagage waarmee het mogelijk wordt om koffers voortdurend te traceren. 61% van luchtvaartmaatschappijen wil hier de komende drie jaar mee aan de slag gaan. Bijna de helft (47%) van luchtvaartmaatschappijen willen ook IT-programma’s opzetten waarmee het mogelijk wordt om reizigers te identificeren op basis van één veilige token”, aldus Pickford.

Het sentiment onder de IT-managers van de grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld is overwegend positief. De meerderheid verwacht dat er komend jaar meer aan IT wordt besteed en dat is een grote verandering in vergelijking met 2015 toen stond slechts een derde hier positief tegenover.

Andere opvallende trends zijn een verschuiving naar meer in-house ontwikkelen van software en het meer uitbesteden van IT-processen. In de toekomst wordt naar verwachting een groter gedeelte van het IT-budget van een luchtvaartmaatschappij besteed aan innovatie in plaats van het continueren van de dienstverlening. Investering in innovatie stijgt naar 36% van de totale uitgaven aan IT- en telecommunicatiediensten in 2016.

Luchtvaartmaatschappijen blijven investeren in het bieden van diensten via de smartphone van de reiziger. 79% verwacht op dit vlak de komende drie jaar grote investeringen te doen en nog eens 17% is van plan om hiervoor een pilotproject of R&D-programma op te zetten. Ook zal er veel geïnvesteerd worden in diensten voor reizigers op tablets. 71% van de luchtvaartmaatschappijen is van plan om grote programma’s voor deze devices op te zetten, ten opzichte van 63% in 2015. Luchtvaartmaatschappijen gebruiken social media-activiteiten en fysieke locaties om gerichte persoonlijke aanbiedingen te doen aan reizigers. Driekwart van de luchtvaartmaatschappijen is van plan om dit te voor het eind van 2019 te gaan doen.

Ondanks het feit dat luchtvaartmaatschappijen het traceren van bagage hebben opgenomen in hun IoT-plannen, heeft een kwart van de respondenten geen concrete plannen voor IT-investeringen om te voldoen aan de IATA-richtlijn 753. Terwijl 77% denkt de klanttevredenheid te kunnen verbeteren door deze resolutie na te leven.