zaterdag , 18 mei 2024
ILT publiceert Jaarverslag 2015

ILT publiceert Jaarverslag 2015

Hoofddorp, 18 augustus 2016 – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laat met het Jaarverslag 2015 zien hoe zij als toezichthouder heeft geopereerd. Sinds 1 juli 2015 is de Autoriteit woningcorporaties (Aw) ondergebracht bij de ILT. Daarnaast is de ILT gestart met organisatieveranderingen om de werkwijze bij zowel toelating als handhaving verder te professionaliseren. Het Jaarverslag 2015 is vandaag gepubliceerd.

De ILT kent een grote diversiteit aan toezichtdomeinen. Naast een nieuw domein Aw, zijn vanwege reorganisaties per 1 januari 2015 drie leefomgevingdomeinen teruggebracht tot twee. Die twee nieuwe domeinen zijn Afval, Industrie en Bedrijven (AIB) en Water, Producten en Stoffen (WPS).

Het Jaarverslag 2015 sluit aan bij het Meerjarenplan 2015-2020 en beschrijft de ontwikkelingen per domein. Op het terrein van de leefomgeving zet de ILT zich in voor een veilige en gezonde woon- en werkomgeving en het beperken van belastende invloeden op het milieu. Op transportgebied zet de inspectie zich in voor een veilig transport over land, water en door de lucht.

Op pagina 74 van het verslag treft u de sector LUCHTVAART.

Link:
Jaarverslag ILT 2015