donderdag , 13 juni 2024

Sluiting landingsbaan Lelystad dieptepunt voor recreatieve luchtvaart

Lelystad, 11 augustus 2016 – Eddy Driessen van de vliegschool Zelf Vliegen op Lelystad-Airport nodigt alle vliegers van lichte vliegtuigen uit om op woensdagmiddag 14 september a.s. het MLA-vliegen op Lelystad ten grave te dragen. De dag daarna, op 15 september, wordt de MLA-baan op Lelystad-Airport gesloten.  

Driessen: “Ondanks alle mooie beloften van Lelystad-Airport, Schiphol-Airport en de provincie Flevoland, heeft geen van deze partijen zich ook maar enige moeite getroost om het door al deze partijen voorgespiegelde alternatief voor de MLA´s in Flevoland te realiseren.

Dieptepunt 
Eddy Driessen vervolgt: “Dit is een dieptepunt voor de recreatieve luchtvaart in ons land, maar het staat niet op zichzelf. Het is symbolisch voor de repressieve wijze waarop de luchtvaartinstanties en overheden met de General Aviation omgaan. En om dat te benadrukken nodigt Driessen de vertegenwoordigers van de pers en alle MLA-vliegers uit om, mét hem, zijn laatste MLA te cremeren en dat vervolgens op gepaste wijze te gedenken met een barbecue bij zijn vliegschool

Loze beloften 
Schiphol-Airport, eigenaar van Lelystad-Airport, besloot enkele jaren geleden dat de baan van het vliegveld in Flevoland voor zeer licht MLA-vliegtuigen  zou moeten verdwijnen om plaats te maken voor de nieuwe aankomst- en vertrekhal, waarmee Lelystad-Airport in staat gesteld zou worden te groeien en daarmee plaats te bieden aan luchtverkeer naar Europese en Afrikaanse vakantiebestemmingen. Deze ´terminal´ zou gebouwd worden op de plaats waar tot dan toe MLA-vliegtuigen konden starten en landen. Jarenlang hebben de luchthavens en de regionale politici gezegd dat ze alles in het werk zouden stellen om elders in Flevoland een nieuwe landingslocatie voor de lichte luchtvaart te creëren, maar nu de sluiting van de MLA-baan op Lelystad-Airport nabij is, is er helemaal niets gebeurd. MLA´s kunnen nergens in Flevoland meer starten en landen.

Afscheid 
Alle piloten van MLA´s, vertegenwoordigers van de pers en overige belanghebbenden en belangstellenden zijn op woensdagmiddag 14 september vanaf 14.00 uur welkom, zowel om afscheid te nemen van de MLA´s op Lelystad als van de MLA-baan en om het bestuurlijk falen aan de kaak te stellen.

Mensen die willen deelnemen aan de barbecue kunnen zich aanmelden door € 10,- p.p. te storten op de bankrekening van Zelf Vliegen op Lelystad-Airport: NL11 INGB 0003 0197 23

Lelystad Airport - MLA baan