donderdag , 25 juli 2024
Lelystad Airport

Zitting over bestemmingsplan Lelystad Airport

Den Haag, 5 september 2016 – Vandaag zal de Raad van State zich buigen over bezwaren tegen de uitbreiding van ‘Amsterdam’ Lelystad Airport. O.a. de Vogelbescherming en de Politieacademie vinden dat de uitbreiding hun belangen schaadt en maken daarom bezwaar op het bestemmingsplan van de gemeente Lelystad dat de uitbreiding van het vliegveld mogelijk maakt.

Agenda Raad van State:
Zitting over het bestemmingsplan ‘Lelystad – Uitbreiding Luchthaven’ dat de gemeenteraad van Lelystad heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de start- en landingsbaan te verlengen van 1.250 meter naar 2.700 meter en te verbreden van 30 meter naar 45 meter. Ook maakt het bestemmingsplan de bouw van een nieuwe passagiersterminal mogelijk. Het bestemmingsplan is vastgesteld naar aanleiding van het luchthavenbesluit dat de Kroon in maart 2015 vaststelde. Hierin werd al bepaald dat de start- en landingsbaan mocht worden verlengd en verbreed.

Tegen het bestemmingsplan komen twee akkerbouwers, de Politieacademie en de Vogelbescherming in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een akkerbouwer aan de Vlotgrasweg heeft er bezwaar tegen dat er zogenoemde naderingsverlichting voor de start- en landingsbaan op zijn akkerbouwgronden moet worden aangelegd. Hij vreest dat de verlichting zijn bedrijfsvoering beperkt. Een andere akkerbouwer is eigenaar van een windturbine aan de Lisdoddeweg. Hij vindt dat de gemeenteraad bij de ligging van de verlengde start- en landingsbaan meer rekening had moeten houden met zijn windturbine.

De Politieacademie geeft aan de Eendenweg theorie- en praktijkonderwijs op het gebied van voertuig- en motorbeheering. De Politieacademie vreest dat door de uitbreiding van de start- en landingsbaan het oefenterrein onbruikbaar wordt. De Vogelbescherming voert ten slotte aan dat het bestemmingsplan beschermde Natura 2000-gebieden in de wijde omgeving van het vliegveld aantast.