zaterdag , 18 mei 2024

Provincie Overijssel eerste met onderzoek inzet drones in handhaving en toezicht

Twente, 9 september 2016 – De provincie Overijssel zet een drone in bij het meten van een depot. Met dit experiment onderzoekt de provincie Overijssel de inzet van drones in het werkveld van Toezicht en Handhaving bij de provincie Overijssel. In Nederland is Overijssel de eerste die hier mee experimenteert.

Monique van Haaf, Provincie Overijssel:
“Ik vind het belangrijk mee te gaan met onze tijd en nieuwe technologische mogelijkheden te onderzoeken. Dat geldt ook voor mij als toezichthouder en handhaver. Daar kijken we naar nieuwe kansen om ons werk beter te doen, niet alleen voor de medewerkers van de provincie maar ook voor de Overijsselaar.”

De provincie is op alle door haar afgegeven vergunningen verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Ze heeft de taak om voor een veilige en gezonde leefomgeving te zorgen.

Experiment
Dit experiment wordt gedaan op een depot van het bedrijf Twence, die hiervoor haar terrein beschikbaar stelt. Het bedrijf dat de drone bestuurt, de data verzamelt en verstuurt is Sky Survey bv. Het bedrijf gaat veilig om met data, volgt de privacy- en luchtvaartregelgeving nauwkeurig en is in het bezit van de benodigde vergunningen.

De proef wordt gedaan door een drone over de locatie te laten vliegen. Met meetapparatuur en met fotografie wordt de locatie gemeten op omvang (hoogte, diepte, breedte). Na de analyse van de data is de locatie in ‘beeld’ gebracht en kan de controle worden gedaan door de handhaver of toezichthouder. De snelheid waarmee de data wordt geanalyseerd is een dag. Om een goede vergelijking te maken met de huidige methode en de proefmethode wordt tegelijkertijd ingemeten volgens die huidige methode: mensen plaatsen ter plekke bakens en meten de locatie met meetapparatuur.

Algemeen
Drones worden al veelvuldig ingezet op allerlei andere gebieden: luchtfotografie, landbouw, monitoren van flora en fauna, zakelijke inspecties van kantoren en masten, beveiliging, hulpdiensten en opsporen criminelen. Er zijn bedrijven die inspecties laten doen met drones om moeilijk bereikbare bouwwerken (bruggen of hoge masten) te controleren. Bij de overheid worden ze nog niet ingezet bij de toezicht- en handhavingstaken. De provincie Overijssel start met het onderzoek bij een van de deeltaken in het toezicht: het controleren van bedrijven.

Waarom Twence?
Twence produceert uit afval grondstoffen en energie en kijkt continu naar nieuwe mogelijkheden om meer grondstoffen terug te winnen en duurzame energie op te wekken. Omdat Twence beschikt over een relatief groot depot, waar tijdelijke opslag van grondstoffen plaatsvindt, biedt dit de provincie een proeftuin voor dit experiment. Twence ondersteunt dit innovatieve initiatief van harte.