zaterdag , 13 juli 2024
Schiphol

Luchthaven Schiphol blijft binnen de normen

Hoofddorp, 28 september 2016 – De luchthaven Schiphol is in de eerste helft van dit gebruiksjaar binnen de grenswaarden gebleven die gelden voor het externe veiligheidsrisico, de geluidbelasting en lokale luchtverontreiniging.

Dit blijkt uit de Handhavingsrapportage Schiphol die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hierin doet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verslag over vastgelegde veiligheids- en milieuaspecten voor Schiphol over de periode 1 november 2015 tot 1 mei 2016. Het betreft de naleving van de normen en regels door Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol opereren.

De ILT heeft één luchtvaartmaatschappij een waarschuwingsbrief gestuurd omdat één van haar vliegtuigen afweek van de voorgeschreven vliegroute voor de nacht. Eén luchtvaartmaatschappij heeft een last onder dwangsom gekregen omdat zij zonder geldig slot herhaaldelijk vluchten in de nacht heeft uitgevoerd. Een tweede luchtvaartmaatschappij, die al in oktober 2015 voor dit slotsmisbruik een last onder dwangsom had gekregen, is in januari 2016 opnieuw in de fout gegaan en heeft hiervoor een dwangsom van 30.000 euro moeten betalen.

De ILT heeft geen overtredingen geconstateerd bij het baangebruik.