dinsdag , 16 april 2024

Geluidbelasting Groningen Airport binnen de normen

Hoofddorp, 24 november 2016 – Groningen Airport Eelde (GAE) is in haar afgelopen gebruiksjaar 2015-2016 binnen de normen gebleven. Dat blijkt uit de handhavingsrapportage die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft gepubliceerd. Daarin doet de ILT verslag over de naleving van de milieuregels en de grenswaarden voor de geluidbelasting door GAE en de gebruikers van de luchthaven. De rapportage betreft de periode 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016.

GAE is binnen de grenswaarden voor de geluidsbelasting gebleven. Verder heeft de inspectie geen onregelmatigheden geconstateerd bij circuitvluchten (les- en oefenvluchten) of valschermspringen. Ook bij de 90 nachtvluchten en de 70 militaire vluchten heeft GAE geen regels overschreden.

De inspectie heeft tijdens het gebruiksjaar 16 meldingen van het Meldingenloket vliegverkeer GAE onderzocht. In geen van de gevallen bleek sprake van een overtreding.

Link:
–¬†Bevindingen¬†rapportage