dinsdag , 28 mei 2024
KLM

KLM en piloten bereiken overeenstemming over pensioen

Amstelveen, 16 december 2016 – KLM en VNV hebben afgesproken om in goed vertrouwen in januari 2017 de onderhandelingen over “de-risking” van pensioenen voort te zetten met de intentie om deze ook in 2017 afgerond te hebben. Beide partijen zullen zich maximaal inzetten om tot een gebalanceerde nieuwe pensioensystematiek te komen met minder financiële risico’s voor KLM.

De effecten van gewijzigde wetgeving, in combinatie met lage rentestanden, zouden leiden tot grote en onbedoelde bijstortingen door KLM in het pensioenfonds. Dit noodzaakte KLM in juli om tot opzegging van het STROT (Structureel Overschotten en Tekorten)-protocol en de uitvoeringsovereenkomst over te gaan. Inmiddels is bij KLM, VNV en het pensioenfonds een gedeeld inzicht en andere rekenmethodiek voor het bedrag dat nodig is voor eventuele bijstorting in het pensioenfonds.

KLM trekt daarom nu de eerdere opzegging van het STROT-protocol en de uitvoeringsovereenkomst in. Hiermee is er voor alle partijen duidelijkheid over de huidige pensioenen. Het opzetten van een nieuw pensioenfonds is van de baan en KLM en VNV stoppen lopende juridische procedures jegens elkaar.

VNV en KLM hebben tevens afgesproken dat, mocht een eventuele ‘bruidsschat’ onderdeel uitmaken van een akkoord over een nieuwe pensioenregeling, de eventuele bijstortverplichting in 2016 daarvan onderdeel zal uitmaken.

President-directeur KLM Pieter Elbers:
Ik ben tevreden dat we samen met VNV deze afspraken hebben gemaakt en dat het onderlinge vertrouwen is hersteld. Met deze stap komt een einde aan de onzekerheden omtrent de pensioenen voor vliegers en heb ik er vertrouwen in dat we hierdoor weer in goede samenwerking aan de verdere groei van KLM kunnen werken.