woensdag , 29 mei 2024
Rotterdam The Hague Airport blijft in 2015 binnen de normen geluidsbelasting

Rotterdam The Hague Airport blijft in 2016 binnen normen

Hoofddorp, 10 januari 2017 – Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is in 2016 binnen de grenswaarden van de geluidsbelasting gebleven. Dat blijkt uit de handhavingsrapportage RTHA die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft gepubliceerd in de Staatscourant. De rapportage gaat over de periode 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016.     

Bij circuitvluchten (les- en oefenvluchten) op RTHA zijn geen overtredingen geconstateerd. Daarnaast waren alle onderzochte afwijkingen van vertrekroutes het gevolg van aanvullende instructies van de verkeersleiding (LVNL). Tot slot zijn op de luchthaven 1029 nachtvluchten en 289 militaire vluchten (waarvan 12 in de nacht) uitgevoerd. Hierbij heeft de inspectie geen overtredingen geconstateerd.

De ILT controleert RTHA op geluidsnormen in handhavingspunten. Deze geluidsnormen begrenzen de totale jaarlijkse hoeveelheid geluid die door startende en landende vliegtuigen op RTHA mag worden geproduceerd. Bij de berekening van de hoeveelheid geluid in de handhavingspunten wegen vluchten die in de nacht plaatsvinden 10 keer zwaarder dan overdag. Voor de exploitant van de luchthaven is dit een stimulans om een toename van het aantal nachtvluchten zoveel mogelijk te voorkomen.

Handhavingsrapportage in Staatscourant
De ILT doet elk jaar verslag over de naleving van de milieuregels en de grenswaarden voor de geluidbelasting door Rotterdam The Hague Airport en de gebruikers van de luchthaven. De ILT maakt hier melding van in de Staatscourant.