vrijdag , 12 april 2024
Lelystad Airport

Luchthaven Lelystad moet forens met gyroplane toegang verlenen

Lelystad, 23 januari 2017 – Een man die met zijn gyroplane naar zijn werk in Lelystad vliegt moet binnen twee dagen weer toegang krijgen tot het vliegveld in Lelystad. De luchthaven is niet bevoegd om het gebruik van de luchthaven voor bepaalde luchtvaartuigen te beperken. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland in kort geding bepaald.

De luchthaven sloot in september 2016 de grasbaan waarop Micro Light Aircraft (MLA’s) konden landen. Volgens de luchthaven was de maatregel noodzakelijk in verband met de uitbreiding van de luchthaven en de vliegveiligheid. MLA’s die een bepaalde minimumsnelheid halen mogen nog wel landen op de hoofdbaan. De gyroplane van eiser voldoet niet aan deze voorwaarde.

Bevoegdheid
De voorzieningenrechter oordeelt dat de maatregel van de luchthaven een beperking is voor bepaalde vliegtuigen, zoals de gyroplane van de eiser. Het uitsluiten van bepaalde types luchtvaartuigen en gebruikers is exclusief voorbehouden aan de minister.

Veiligheid
In een veiligheidsrapport van de luchthaven staat dat de veiligheid in het geding is als bepaalde MLA’s, zoals het type gyroplane, van de hoofdbaan gebruik maken. Volgens de eiser gaat het rapport uit van aannames en ontbreekt een duidelijke bronvermelding, waardoor verificatie niet mogelijk is. De luchthaven heeft niet nader toegelicht welke criteria zijn gebruikt en waarom dit een onaanvaardbaar veiligheidsrisico oplevert. Ook is van belang dat op andere vliegvelden met slechts één baan gyroplanes geen problemen vormen voor de vliegveiligheid.

Link:
– www.uitspraken.rechtspraak.nl