donderdag , 25 juli 2024
Vliegveld Twente

Luchthavenbesluit Twente Airport vastgesteld

Zwolle, 1 maart 2017 – De ontwikkeling van Twente Airport is weer een stap dichterbij. Vandaag stelden Provinciale Staten het luchthavenbesluit vast. In dit besluit zijn randvoorwaarden op gebied van milieu vastgelegd voor het gebruik van de luchthaven door het vliegverkeer.

Het luchthavenbesluit is nodig om de nieuwe vliegfunctie op de voormalige Vliegbasis Twenthe te realiseren, als onderdeel van Technology Base. Met de vaststelling van het luchthavenbesluit ligt de provincie Overijssel op koers om eind maart het bevoegd gezag over te nemen van het Ministerie van Defensie. Het ministerie trekt volgens planning op 30 maart de militaire status in, die de luchthaven nu nog heeft. Op die datum kan Twente Airport als civiele luchthaven worden geopend.

Vliegfunctie
Met het luchthavenbesluit wordt Twente Airport nu echt een regionale luchthaven, nadat het decennia lang hoofdzakelijk een militaire functie had met beperkt civiel gebruik. De nieuwe vliegfunctie richt zich met name op zakelijk, recreatief vliegverkeer en vliegverkeer op het gebied van onderhoud, vliegtuigontmanteling en testen. De afgelopen periode kon er op de luchthaven beperkt vliegverkeer plaatsvinden op basis van tijdelijke ontheffingen van het Ministerie van Defensie. Het ministerie was sinds de sluiting van de vliegbasis (eind 2007) nog altijd bevoegd gezag over het vliegveld.

Zorgvuldig proces
De besluitvorming over het luchthavenbesluit heeft een zorgvuldig proces van terinzagelegging en inspraak doorlopen. De ingebrachte zienswijzen hebben niet geleid tot grote aanpassingen in het luchthavenbesluit. In het najaar van 2016 stelden Provinciale Staten al de integrale gebiedsvisie voor het luchthaventerrein vast. Vandaag besloten Provinciale Staten ook over de instelling van de Commissie Regionaal Overleg Twente Airport. De commissie heeft als taak de belangen van betrokkenen in de omgeving en de gebruikers van de luchthaven zo goed mogelijk te borgen.

Technology Base
Technology Base is een uniek gebied tussen Enschede, Oldenzaal en Hengelo.  Het is een ruige plek met historische gebouwen in een groene omgeving die ruimte geeft aan innovatieve ondernemers. Er is ruimte voor hightech bedrijvigheid, het testen en ontwikkelen van dronetoepassingen, evenementen en veiligheidstrainingen. In het gebied is een balans gevonden tussen economie, vliegfunctie, en groen. Deze ontwikkeling is inhoudelijk in lijn met het advies van de commissie Wientjes. Hij adviseerde om bij de nieuwe invulling van het gebied te zoeken naar compensatie van de werkgelegenheid die verloren ging bij sluiting van de vliegbasis.

Link:
 www.technologybase.nl
 www.twente-airport.nl
www.overijssel.nl/technologybase