dinsdag , 16 april 2024
8.33 kHz

Aanvraag subsidie 8.33 kHz radio’s

Woerden, 2 maart 2017 – In oktober 2016 bereikte de KNVvL het bericht dat, in het kader van een Call for Proposals onder de Connecting Europe Facility van 2016, een mogelijkheid bestaat subsidie aan te vragen voor de aanschaf en installatie van 8.33 kHz-radio’s (die aangeschaft worden ná 7 februari 2017).

Vanaf begin januari 2017 is dan ook hard gewerkt aan het schriftelijke gedeelte van de aanvraag met behulp van een externe consultancy firma. Qua structuur is ervoor gekozen om een gecoördineerde aanvraag onder leiding van AOPA Duitsland in te dienen. Daarbij is elk deelnemend land vertegenwoordigd door één GA-organisatie die een sub-aanvraag indient namens alle gebruikers in het desbetreffende land. Namens Nederland is AOPA Nederland de aanvrager.

Op 7 februari 2017 is de subsidie-aanvraag ingediend. Wij willen daarbij graag benadrukken dat wij ons hebben toegelegd op het indienen van de aanvraag (en niet op de concrete en praktische invulling) en dat het de vraag blijft of de Commissie de subsidie zal toekennen: deze beslissing van de Commissie wordt verwacht in de zomer van 2017. Ten aanzien van de concrete en praktische invulling van het indienen van de individuele claims van onze leden is het belangrijk dat u in ieder geval de facturen van de aankoop en installatie van uw radio bewaart.

Het verheugt ons dat het Nederlandse deel van de aanvraag is ingediend na een intensieve en prettige samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Eurocontrol, AOPA Nederland en de KNVvL. Wij willen deze organisaties daarvoor bij dezen, ook namens onze leden, hartelijk bedanken.

In aanvulling willen wij u informeren dat de website http://833.iaopa.eu nu definitief online is.

U kunt zich vanaf nu registreren op deze website om uw claim in te dienen. Zoals gezegd blijft het de vraag of de Commissie de subsidie-aanvraag zal honoreren. De eventuele toekenning van uw individuele subsidie-claim zal op een “first come – first served”- basis plaatsvinden.

Link:
– 833.iaopa.eu
– www.eurocontrol.int

Bron: KNVvL

8.33