zaterdag , 18 mei 2024
FCL

Nationale ombudsman neemt klacht AOPA niet in behandeling (update)

Lelystad, 8 maart 2017 – De Nationale ombudsman heeft in januari kenbaar gemaakt dat hij de klacht van de AOPA over de hoge tarieven van het KIWA, niet in behandeling zal nemen. Eerder is hierover het oordeel van de rechter gevraagd, maar deze kon niet meer doen dan het opgelegde tarief toetsen aan de hand van de wettelijke regeling en dat bracht dus niet de gehoopte uitkomst, namelijk een verlaging van de exorbitant hoge tarieven.

Ook het brancheoverleg tussen het KIWA, IL&T en overige partijen, heeft in de afgelopen jaren tot niets geleid. In dit brancheoverleg wordt de luchtvaartsector vertegenwoordigd door de KLM en de AOPA. Klachten over de hoge tarieven zijn altijd eenvoudigweg afgedaan met de verklaring dat de tarieven conform het overheidsbeleid ‘kostendekkend’ zijn. In het geval van de luchtvaartsector zouden de tarieven zelfs omhoog moeten om de kosten te kunnen dekken, aldus het KIWA.

Penningmeester John van Asperen over de kwestie:
“De AOPA is van oordeel dat ‘kostendekkendheid’ een onjuist criterium is, zeker voor een monopolist. AOPA is er bovendien van overtuigd dat – gezien de erg hoge tarieven – het KIWA ondoelmatig werkt. Ook wordt niet uitgesloten dat het hoge tarief wordt gebruikt als middel om te reguleren (lees: ontmoedigen).”

AOPA blijft zich verzetten tegen de hoge tarieven. Van Asperen vervolgt: “We zijn momenteel in gesprek met branchepartijen uit andere sectoren om een gezamenlijke actie te starten tegen het KIWA. Daarnaast wordt overwogen de kwestie ook in Europees verband aan de orde te stellen. Tot slot zal AOPA nogmaals onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden om in het buitenland (bijvoorbeeld in Duitsland) een brevet aan te vragen.”

UPDATE
Op de vraag van Vliegen in Nederland naar de reden van het niet in behandeling nemen van de klacht van de AOPA door de Nationale ombudsman, reageert AOPA penningmeester John van Asperen schriftelijk als volgt: “In essentie komt het er op neer dat de Nationale ombudsman alleen klachten in behandeling neemt die slaan op onterechte of onbehoorlijke behandeling door de overheid. De tarieven zijn keurig ministerieel vastgesteld en wij worden keurig geconsulteerd zoals ook wettelijk voorgeschreven. Een oordeel over tarieven die buiten elke nationale en internationale proportie zijn, behoort niet tot zijn jurisdictie. Wij hebben de klacht inmiddels voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt. Wellicht dat het onderwerp daar wel landt (vergelijk ook hun actie mbt Translink betreffende de OV chipkaart).”

Bron: AOPA-NL

Lees ook: AOPA beklaagt zich bij Ombudsman over hoge tarieven KIWA