dinsdag , 28 mei 2024
Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport blijft binnen normen geluidsbelasting 2016

Hoofddorp, 10 maart 2017 – Maastricht Aachen Airport (MAA) is in 2016 binnen de grenswaarden van de geluidsbelasting gebleven. Dat blijkt uit de handhavingsrapportage die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft gepubliceerd. Hierin doet de ILT verslag over de naleving van de milieuregels en de grenswaarden voor de geluidbelasting door MAA en de gebruikers van de luchthaven over de periode 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016.

Overige bevindingen
De ILT heeft bij MAA geen onrechtmatigheden geconstateerd bij de 13 nachtvluchten (alle 13 vonden plaats tussen 23.00 en 00.00 uur) en circuitvluchten. Ook heeft de ILT geen overtredingen van de regels met betrekking tot de voorgeschreven vertrekroute geconstateerd. Tot slot zijn de door de luchthaven geleverde milieugegevens volledig en compleet.

De ILT doet elk jaar verslag over de naleving van de milieuregels en de grenswaarden voor de geluidbelasting door de exploitant en de gebruikers van de luchthavens en maakt hier melding van in de Staatscourant