vrijdag , 12 april 2024

KLM en TU Delft ondertekenen unieke samenwerking

Amstelveen, 15 maart 2017 – KLM en TU Delft hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend onder de naam; Design Doing at Royal Dutch Airlines. Doel van de samenwerking is om nieuwe producten te ontwikkelen en bestaande KLM-processen te optimaliseren in een live operationele KLM-omgeving, dus met echte passagiers op een echte luchthaven en in echte vliegtuigen. Hiermee zet KLM fors in op de toepassing van Design Thinking.

De ondertekening van de samenwerking vond plaats tijdens de Passenger Terminal Expo in de Amsterdam RAI, en werd bekrachtigd door de voorzitter van het College van Bestuur TU Delft Tim van der Hagen en KLM COO René de Groot.

Design Doing
De faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft en KLM werken al langere tijd samen om onder andere de customer experience bij KLM te optimaliseren. De TU Delft biedt en ontwikkelt kennis op het gebied van strategisch design. Tegelijk biedt KLM de optimale testomgeving in haar dagelijkse operatie. Binnen deze unieke werkwijze worden lessen uit de ontwerpwereld, ook wel ‘Design Thinking’ genoemd, gebruikt om de strategie van een organisatie uit te voeren. Om de samenwerking tussen de TU Delft en KLM voor een langere periode formeel te bekrachtigen, is het samenwerkingsverband Design Doing opgezet. Twee aan de TU Delft verbonden promovendi gaan samen met studenten aan het werk om Design-beginselen toe te passen in de dagelijkse operatie van KLM.

“Het is fantastisch om een sterke wetenschappelijke partner als de TU Delft aan onze zijde te hebben die ons kan helpen om te innoveren en ons leert om zelf op grote schaal Design Thinking toe te passen. Dankzij deze samenwerking kunnen we onze passagiers in de toekomst nog betere service en comfort bieden” aldus René de Groot, COO KLM.

Voorzitter van het College van Bestuur TU Delft, Tim van der Hagen: “De samenwerking met KLM biedt interessante onderzoeksprojecten voor onderzoekers en studenten van de TU Delft. Een mooie kans om kennis op het gebied van strategisch design te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk van een grote luchtvaartmaatschappij”.

CLICKNL-directeur Bart Ahsmann: “In de complexiteit van de hedendaagse systemen biedt de designaanpak uitzicht. Tegelijkertijd loopt de creatieve industrie tegen de grenzen van de eigen kennisbasis aan. Daarom is het noodzaak om te investeren in de eigen R&D-basis. De samenwerking tussen KLM enTU Delft is een fantastisch voorbeeld van een publiek-private samenwerking voor de creatieve industrie en R&D.”

KLM X
Binnen de samenwerking wordt gebruik gemaakt van de ‘KLM X’ aanpak waarbij nieuwe producten of processen in een real ‘Live’ situatie worden getest en geoptimaliseerd, dus met echte passagiers op een echte luchthaven en in echte vliegtuigen en niet in een laboratorium setting. Dit is een primeur voor de luchtvaartindustrie, waarin het vaak jaren duurt voordat nieuwe producten de klant bereiken. KLM X omvat op dit moment X-gates en X-flights en wordt in 2017 fors uitgebreid.

Topsector Creatieve Industrie
Omdat het uniek is dat een bedrijf in de luchtvaart zo groots inzet op Design wordt de samenwerking tussen KLM en TU Delft actief gesteund door de topsector Creatieve Industrie, door middel van een PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie vanuit CLICKNL: het topconsortium kennis en innovatie van de creatieve industrie van Nederland. De topsector Creatieve Industrie is een van de negen sectoren uit het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken, wat erop gericht is de Nederlandse economie op een duurzame manier te stimuleren door te innoveren.