woensdag , 29 mei 2024
Lelystad Airport

Alternatief voor vliegroute van Lelystad (Amsterdam) Airport

Teuge, 25 augustus 2017 – Luchtvaartexperts geven aan dat er een beter alternatief is voor de voorgenomen vliegroute van Lelystad Airport over Teuge. Deze betere uitvliegroute is 20 kilometer korter. Minder mensen krijgen te maken met ernstige geluidsoverlast, komt niet over stiltegebieden, zorgt voor een lager brandstofgebruik en minder uitstoot.

Luchthaven Teuge heeft de alternatieve route vandaag gepresenteerd aan leden van de Tweede Kamer en Statenleden van Overijssel en Gelderland, tijdens een werkbezoek aan Luchthaven Teuge. De voorgenomen vliegroute van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) betekent sluiting van het Nationaal Paracentrum Teuge en bedreigt daarmee het voortbestaan van de luchthaven. De alternatieve route maakt een oplossing mogelijk voor de periode tot aan de herindeling van het luchtruim in 2023. De gezamenlijke partijen in de regio willen betrokken worden bij die herindeling, die naar verwachting kan leiden tot hogere (over)vlieghoogtes en daarmee minder hinder veroorzaakt voor inwoners van Gelderland en Overijssel.

Meiltje de Groot, directeur Luchthaven Teuge:
“Wij zijn ontzettend blij dat er zo’n goed alternatief voorhanden is. Met alle voordelen die dit alternatief biedt, inclusief het feit dat die niet over Teuge heen loopt, is het een route you can’t refuse! Het Engelse adviesbureau Helios, dat door het ministerie van I&M is gevraagd een second opinion uit te brengen, geeft in een eerste reactie op de voorgestelde alternatieve route aan: “Dat het erop lijkt, dat de route in potentie de totale milieueffecten kan beperken en daarnaast operationeel acceptabel is en daarom in aanmerking moet komen voor nadere beoordeling”.

Overvallen
Afgelopen juni werden het Paracentrum, Luchthaven Teuge, ondernemers en lokale en regionale overheden verrast door het voorgenomen besluit van de staatssecretaris voor uitvliegroutes over Teuge en westelijk langs Apeldoorn.

Sluiting dreigt
Vliegveld Hoogeveen en op termijn vliegveld Hilversum wacht mogelijk hetzelfde lot als vliegveld Teuge. De route over Teuge betekent het einde van het Nationaal Paracentrum Teuge (NPCT). Bij sluiting van het Paracentrum, verliest Luchthaven Teuge de helft van de omzet waardoor het voortbestaan in gevaar komt. De Luchthaven trekt jaarlijks 160.000 bezoekers, de bedrijven op Teuge hebben een jaaromzet van 23 miljoen euro en de luchthaven zorgt voor zo’n 200 voltijds banen.

Presentatie en alternatieve route downloaden:
Notitie vliegroute
Notitie vliegroute bijlage
Kaart
Inleiding Jacco Vonhof
Presentatie

Links:
– www.askhelios.com
www.uitbreidinglelystadairport.nl
www.teuge-airport.nl

Teuge Airport