dinsdag , 28 mei 2024
Lelystad Airport

Eurocontrol: alternatieve route voldoet aan voorwaarden

Woerden, 19 september 2017 – Eurocontrol – onderdeel van de Europese commissie en toezichthouder voor het Europese luchtruim – laat weten dat de alternatieve vertrekroute voor Lelystad Airport, die eind augustus door de luchtvaartsector is gepresenteerd, niet zomaar door staatssecretaris Dijksma terzijde mag worden geschoven.

Eurocontrol geeft in een second opinion aan dat het milieu, de Luchthaven Teuge alsmede de betrokken inwoners met de B++ beter af zijn. De een aanzienlijk deel van de luchtvaartsector, de cleantech regio en het bedrijfsleven hebben bovendien aangetoond dat de B++ variant beter scoort dan de B+ versie, welke vooralsnog de voorkeur van het ministerie van Infrastructuur & Milieu geniet. Eurocontrol heeft beide routes vergeleken op basis van de ontwerpeisen die de Alderstafel heeft opgesteld. Eurocontrol geeft ook aan dat conclusies over alternatieven en optimalisaties pas kunnen worden getrokken als alle beschikbare alternatieven in beeld worden gebracht door het ministerie. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

Kamer onjuist geïnformeerd
De staatsecretaris geeft in haar brief van 12 september aan dat ze het B++ niet als een alternatief wil accepteren omdat: “een deel van het kernluchtruim om Schiphol heen wordt gebruikt” en “er consequenties zijn voor zowel de in het Luchthavenbesluit vastgelegde beperkingengebieden, maar ook voor gemeenten en bewoners op de Veluwe die tot nu toe niet beïnvloed werden”.

Uit het onderzoek van Eurocontrol blijkt echter dat de B++ variant, net als de B+ variant pas na Ede en Arnhem in aanraking komt met het luchtruim met vliegverkeer van Schiphol. Uit juridische analyse blijkt bovendien, dat de B++ route geen invloed heeft op ruimtelijke beperkingen zoals vastgelegd in het Luchthavenbesluit Lelystad. Een onderzoek naar alternatieven hoeft dus ook geen vertraging op te leveren voor de openstelling van Lelystad Airport. Vorige week is de Kamer door de staatssecretaris onjuist of onvolledig geïnformeerd over dit onderwerp.

Geen transparant en zorgvuldig proces
Veel inwoners, politici en organisaties in Oost Nederland maken zich zorgen over de transparantie in de informatievoorziening over het routebesluit voor Lelystad. Het ontbreekt op dit moment aan inzicht in beschikbare varianten voor aan- en uitvliegroutes. Omtrent eerder gevoerd overleg – in juni van dit jaar – is inmiddels gebleken dat het ministerie een advies van de Luchtverkeersleiding Nederland niet heeft opgevolgd. Varianten worden niet gelijkwaardig beoordeeld. De ontwerpprincipes worden door het ministerie soms wel, soms niet, toegepast. De schijn van willekeur in de besluitvorming ligt hierbij op de loer. In een proces waarbij geen beroep en bezwaar mogelijk is, ondermijnt dit een democratische besluitvorming.

Komende woensdag debatteert de Tweede Kamer over de vliegroutes. De KNVvL heeft de Tweede Kamerleden per brief gevraagd om de staatsecretaris te verzoeken de route B++ mee te nemen in het komende informatie- en consultatieproces.

Sluiting dreigt voor Teuge
De route over Luchthaven Teuge betekent het einde van het Nationaal Paracentrum Teuge (NPCT). Dit is één van de grootste centra voor parachutespringen in Europa. Sluiting zou een enorm verlies zijn voor deze sport, zowel nationaal als internationaal. Met de sluiting van het paracentrum verliest het vliegveld de helft van haar omzet. Hierdoor komt het voortbestaan van Teuge in gevaar. De luchthaven is van groot belang vanuit sportief, recreatief en economisch oogpunt. De luchthaven trekt jaarlijks 160.000 bezoekers en de op dit vliegveld gevestigde bedrijven zijn goed voor een gezamenlijke jaaromzet van 23 miljoen euro. Teuge is bovendien een centrum voor innovatie en duurzaamheid in de Cleantech Regio.

Documenten:
Brief aan Tweede Kamer, 18 september 2017
Brief Eurocontrol Route Analysis, 15 september 2017
Brief routevariant B++, 29 augustus 2017
Brief Eerste resultaten alternatieve startroute Lelystad, 24 augustus 2017
Brief routevariant, 24 augustus 2017

Bron: KNVvL