donderdag , 20 juni 2024

Geluidsoverlast Lelystad Airport fors onderschat

Woerden, 26 oktober 2017 – Over Lelystad is veel te zeggen en te schrijven. Dagelijks is nieuws in de media te vinden over de zin en onzin van de luchthaven en de bijbehorende routes. Het hele proces te komen tot een goede oplossing die recht doet aan de wensen/rechten van de General Aviation, de groep waar we als luchtsporters ook toe behoren, en de bewoners van vooral de provincies Gelderland en Overijssel verloopt moeizaam.

Op dit moment zitten we in het officiële, zogeheten 5.11, consultatieproces. Op 28 september is een presentatie van de plannen vanuit LVNL geweest voor de stakeholders (waaronder de KNVvL). Vervolgens is op 16 oktober besproken en middels presentaties toegelicht wat de reactie en voorstellen van de stakeholder waren. Op 6 november zal LVNL een reactie geven op deze voorstellen. De KNVvL heeft om aanpassingen gevraagd door middel van 8 voorstellen. Deze voorstellen behelzen het tot normale afmetingen terugbrengen van de CTR en TMA, het gebruik maken van bestaande routes om verkeer niet recht over Nationaal Paracentrum Teuge te laten vliegen en het verhogen van de routes om de ruimte eronder te houden en te kunnen blijven vliegen, de geluids- en milieubelasting op de grond sterk te verminderen.

Verder dient een goede oplossing te komen voor de gebruikers op Lelystad die daar nu weg moeten. De huidige 110.000 bewegingen van GA-verkeer moet namelijk terug naar 30.000. Een oplossing is niet geboden, er is alleen maar gezegd dat iedereen mag blijven (alleen kan je niet meer vliegen…).Waar het feitelijk gaat over een technisch probleem blijkt juist een grote politieke component om de hoek te kijken. Naast de technische oplossingen wordt daarom veel tijd door ons besteed aan de informatievoorziening naar politiek Den Haag, de Provincie- en de Gemeentebesturen. Tevens is geregeld overleg op managementniveau bij het ministerie van IenM, de luchtverkeersleiding en de luchtmacht. Het zijn immers deze drie partijen die de huidige voorstellen hebben gemaakt en verantwoordelijk zijn voor een goede en veilige oplossing.

Geen interferentie met Schipholverkeer
De voortgang is moeizaam. De randvoorwaarden maken dat iedere discussie makkelijk lam gelegd kan worden met de woorden ‘voldoet niet aan de uitgangspunten’. Voorbeeld daarvan is het uitgangspunt ‘geen interferentie met Schipholverkeer’. Aangezien Luchtverkeersleiding Nederland (en niet Schiphol) het verkeer op Schiphol afhandelt, zal ieder toestel in Nederland interfereren met Schipholverkeer. Dat betekent automatisch dat ieder voorstel van ons afgewezen kan worden op de randvoorwaarde ‘geen interferentie met Schipholverkeer’. We zeggen niet dat dit stelselmatig gebeurd, maar het komt wel (te) vaak terug in de discussie en dat maakt een goede oplossing neerzetten niet makkelijk. We zijn overtuigd dat een duidelijk betere oplossing voor iedereen mogelijk is, als wat meer beweging komt in het meedenken van alle partijen.

Het mag niet zo zijn dat de tijdsdruk vanwege de door de politiek zo gewenste invoering van april 2019 leidt tot een slechte oplossing.

Fouten in de Milieu Effect Rapportage
We hebben, met dank aan EPST in Maarssen, gebruik kunnen maken van een gecertificeerde Airbus A320 simulator. Hiermee hebben we de voorliggende routes en de door ons voorgestelde routes gevlogen. In de voorliggende routes bleken al gauw een aantal problemen te zitten. Los van een hoge werklast op lage hoogtes en lage snelheden rondom Lelystad, zijn er een aantal technische onmogelijkheden. Klim en daalpatronen op de routes kunnen niet gehaald worden en lange stukken op 2000ft vliegen met de motoren op idle kan ook niet (wat was te verwachten). Dit laatste heeft ook al geleid tot de ontdekking waar de fouten in de Milieu Effect Rapportage (MER) onder andere van komen. Vliegen op idle geeft aanzienlijk minder geluid dan vliegen met gas er op. Lange tijd heeft de staatssecretaris volgehouden dat er geen fouten in de MER zaten en dat de beweringen en berekeningen, vanuit vooral de werkgroep HoogOverijssel, dat de MER niet zou kloppen onjuist waren. Wij waren echter van overtuigd dat fouten gemaakt waren, maar die werden lange tijd genegeerd.

Zijn wij nou tegen luchthaven Lelystad?
Zeker niet, we staan daar neutraal in. We vinden echter wel dat de gekozen oplossing voor de luchtzijdige operatie moet aansluiten bij de afspraken die er over gemaakt zijn in de Luchtruimvisie en de regels van Eurocontrol. Aan de woorden ‘met respect voor de omgeving’ lijkt volledig voorbij gegaan te worden. Wij vinden dat de politiek hier haar verantwoording moet nemen naar haar kiezers en niet de opening van luchthaven Lelystad ten behoeve van de uitbreiding van de Schipholgroep als enige doel mag stellen.

De uitzending ‘Geluidsoverlast Lelystad Airport fors onderschat‘ van EenVandaag (17 oktober 2017) terugkijken?
https://www.npo.nl/eenvandaag/17-10-2017/AT_2081626

Bron: KNVvL